Home

Brom giftig

Brom er et giftig stoff som kan føre til skader på indre organer og nervesystemet. Minst 143 personer meldte seg og klagde over at de ikke følte seg vel, men kun 38 var så dårlige at de ble. Brom er svært giftig i ufortynnet form, både som en væske og en gass. Symptomer . Brom allergier har flere forskjellige symptomer avhengig av hvordan den kjemiske er oppstått. Den vanligste måten å møte brom er å kjøre over den i drikkevann eller i et svømmebasseng Brom er fundamentalt giftig for mennesker, selv om enkelte forbindelser, slik som kaliumbromid, ble anvendt i det siste som sedativer. Brom inntak har siden blitt knyttet til kreft og forskjellige former for skade på hud, lever og hjerne. Bromdamp skader lungene,. Brom og bromid. Aske fra alger i havet inneholder bromid, og alger kan lage organiske bromforbindelser. Bromider er salter av brom (Br-) i en rødbrun væske. Brom (Br 2) danner en giftig rødbrun damp. Bromerte flammehemmere i tekstilindustrien, og persistens gjør dem til miljøgifter. Brom i ren form finnes ikke naturlig. Det finnes bare som bromid-salter i varierende mengder i forskjellige bergarter.På grunn av utvasking har bromid-salter akkumulert seg opp i sjøvann (85 ppm).Brom utvinnes av saltlake fra saltgruver, sjøvann og fra Dødehavet (som inneholder 50 000 ppm bromid). For å utvinne rent brom blir de bomid-rike saltlakene behandlet med klorgass og gjennomluftet

Bromerte flammehemmere (BFH-ere) er en fellesbetegnelse på om lag 75 organiske stoffer, som brukes som brannhemmere. Det er organiske forbindelser som inneholder brom og kalles av den grunn flammehemmere ettersom innholdet av brom gjør det vanskelig for produktet å ta fyr og brenne. Grunnet stoffenes effekt som flammehemmere brukes de i mange forskjellige produkter og varer, deriblant. Eigenschaften: Die brandfördernde, rote bis braune, rauchende Flüssigkeit hat einen stechenden Geruch. Beim Erwärmen kommt es zu einer Druckerhöhung und damit zu einer Berstgefahr des Behälters. Gemische des Stoffes und der Luft sind explosibel Derartige Sprays sind nicht nur für die Tiere, die sie vertreiben sollen, giftig, sondern auch für andere, größere und in vielen Fällen sogar für den Menschen selbst. Die Symptome, die sich bei einer Vergiftung mit organischem Brom zeigen, sind Fehlfunktionen des Nervensystems und Veränderungen des genetischen Materials

Giftsky etter bromlekkasje - V

Halogenene er grunnstoffene i gruppe 17 i periodesystemet. De omfatter grunnstoffene fluor (F), klor (Cl), brom (Br), jod (I), astat (At) og tenness (Ts). Disse grunnstoffene står nest sist i hver periode i periodesystemet. De mangler ett elektron for å ha et fullt elektronskall lik nærmeste edelgassatom. Ved romtemperatur og atmosfæretrykk er fluor og klor gasser, brom en væske, og jod. Historia. Brom upptäcktes 1826 av fransmannen Antoine Jérôme Balard i moderluten från havssaltstillverkning.Bromets existens verifierades av Gay-Lussac och Thénard, samt Vauquelin.Gay-Lussac föreslog namnet brom, som hämtats från grekiskans bronos, stank, och syftar på bromets starka lukt.Oberoende av Barnard utvanns brom vid samma tid av tyskarna Carl Jacob Löwig och Justus von Liebig Giftige Bromid-Löscher aus der DDR DDR Bromid 1 Auch wenn die Markenvielfalt der-DDR Feuerlöscher nicht so üppig war, wie die in Westdeutschland und sich im Prinzip nur auf die Hersteller VEB Apolda und VEB Neuruppin beschränkte, so waren die Löschmittel doch ähnlich vielfältig wie in der Bundesrepublik

Klor (Cl) og brom (Br) må foreligge som atomer og reagere med ozon. Nedbrytning av ozon skjer ikke når Cl og Br foreligger som molekyler i form av Cl 2 og Br 2. Fysisk nedbrytning. En fysisk nedbrytningsprosess betyr at det ikke skjer reaksjoner mellom molekyler. Her er det UV-strålingen (sollyset) som bryter bindingen mellom ozonmolekylene Brom er et metallisk grunnstoff som bærer æren av å være den eneste ikke-metallisk grunnstoff som er flytende ved romtemperatur. Det er svært giftig og svært reaktive, som krever ekstrem forsiktighet når det blir håndtert. Brom blir brukt i et utvalg av industrielle stoffer og rensemidler, og det er lett tilgjengelig fra en rekke kilder Disse er giftige planter med irriterende plantesaft og en brennende smak. Symptomer er vondt i magen, kvalme, oppkast og diaré. Dersom man får plantesaft i øyet eller på huden, er det viktig å skylle grundig. Giftige hageplanter. GULLREGN (Laburnum) Har gule blomster i 10-30 centimeter lange klaser. Hele busken er svært giftig. RODODENDRO Fluorkarboner er en stor gruppe mer eller mindre giftige og ubrennbare, kjemiske forbindelser der ett eller flere av hydrogenatomene i hydrokarbongassene metan eller etan er erstattet med fluor. Det kan også tilsettes klor (klorfluorkarboner (KFK), freon) eller brom. Stoffgruppen utgjør en miljøtrussel fordi flere av de mest brukte stoffene har ozonødeleggende effekt i atmosfæren Både brom og klor er giftige og er klassifisert som farlig gods. Dessuten kan brom være mer farlig ved mindre mengder. Det betyr ikke at bromerte bassengvannet, hvis uhell, er giftig. På anbefalte nivåer, det er ikke mer farlig enn en klorert basseng ville være. I bassenger, har brom overvåkes nøye og holdes innenfor anbefalte nivåer

Brom Allergi - digidexo

Brom er meget giftig for mennesker, og forårsaker ulike skader i kroppen. For eksempel kan det være ansvarlig for dysfunksjoner i nervesystemet og kan forstyrre det genetiske materialet. Skader er også observert i leveren, hjernen, lungene, magen og mage-tarmsystemet Brom [brˈoːm] ist ein chemisches Element im Periodensystem der Elemente aus der Gruppe der Halogene (7. Hauptgruppe, Symbol Br, Ordnungszahl 35). Es ist neben Quecksilber das einzige bei Raumtemperaturen und Normaldrücken flüssige Element. Es wurde 1826 erstmals durch den französischen Chemiker Antoine-Jérôme Balard aus Meeresalgen isoliert. Eine industrielle Herstellung erfolgte erst. Brom er 4 bokstaver langt og inneholder 1 vokaler og 3 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp brom i ordboka.. Relaterte oppslagsord egnet for kryssord: Grunnstoff, br, metallskra Elementært brom når det er romtemperert er en røykrødbrun væske som er etsende og ofte giftig. To forskere ved navn Carl Jacob Ludwig og Antoine Jerome Balard oppdaget brom som et element gjennom uavhengige forskningsaktiviteter. Brom finnes som to isotoper, 79 og 81. Og brom har lignende reaktive mønstre som klor

Unfall im Chemieraum: Gymnasium teilweise evakuiert

Er Brom farlig? - digidexo

Brom er ei raudbrun, sterkt luktande væske. Det er det eine av to grunnstoff som er flytande ved romtemperatur. (Det andre er kvikksølv). Bromdamp er giftig å pusta inn. Flytande brom er svært etsande på hud, og bromsår vil nærmast ikkje gro utan hudtransplantasjon. Førekoms Flere håndklær inneholder dessuten formaldehyd og brom. Nonylfenol er veldig giftig for vannorganismer og kan forårsake store skader på miljøet. Det er heller ikke er særlig nedbrytbart, og. Halogenerna är en grupp grundämnen i periodiska systemets grupp 17. De är giftiga i grundämnesform. De är bland de mest reaktiva grundämnena på hela det periodiska systemet och bildar gärna negativa joner. Halogenerna är fluor, klor, brom, jod och astat.. Ordet halogen kommer från grekiskan: hals, salt, och gen, alstrare, alltså saltbildare, då de förekommer i många salter.

Halogener - Institutt for biovitenska

Elemental brom når det er romtemperatur, er en røykaktig rødbrun væske som er etsende og ofte giftig. To forskere ved navn Carl Jacob Ludwig og Antoine Jerome Balard oppdaget brom som et element gjennom uavhengige forskningsaktiviteter. Brom finnes som to isotoper, 79 og 81. Og brom aksjer lignende reaktive mønstre som klor Av disse er klor (Cl 2) og brom (Br 2) giftige gasser. Fast jod (I 2) kan avgi giftig joddamp. Fluor er det mest elektronegative av alle grunnstoffene i periodesystemet, og elektronegativiteten minsker ettersom man beveger seg nedover i gruppen

Brom - Wikipedi

 1. utter etter eksponering
 2. Selger giftige klær i Norge Importørene har ansvaret, men lovgivningen er mangelfull. - Nordmenn er naive, Analysene viste også at håndklærne inneholdt tungmetaller som kadmium, krom, formaldehyd og brom. I april i år testet to svenske miljøvernorganisasjoner 17 skjortemerker. Alle, unntatt én,.
 3. darstellen. Organisches Brom kann über Hautkontakt, Nahrung und die Atemwege aufgenommen werden. Diese Form des Broms wird vor allem in Sprays gegen Insekten und andere Plagegeister eingesetzt. Derartige Sprays sind nicht nur für die Tiere, die sie vertreiben sollen, giftig, sondern auch für andere
 4. PBB er giftige oljer fremstilt til bruk som erstatningsprodukt for de antatt mer giftige polyklorerte bifenyler (PCB) ved at kloratomer er byttet med brom. PBB har vært brukt til brannslukking.
 5. Brom ist eine Chemikalie, die nicht nur zu Lehrzwecken im Schulunterricht Verwendung findet, sondern auch als Ausgangsstoff für diverse Bromverbindungen genutzt wird, zum Beispiel bei der Herstellung von Farbstoffen, Beruhigungsmitteln, als Bleichmittel und Treibstoffzusatz. In reinem Zustand kann Brom giftige Dämpfe bilden, was bei der Entsorgung berücksichtigt werden muss
 6. Selv om giftige som en ren element og i høye doser, er brom et vesentlig element for dyr. Bromidionet er en kofaktor i kollagensyntese. I første verdenskrig, ble xylyl bromide og relaterte brom sammensatte brukt som giftgass. Forbindelser inneholdende brom i -1 oksydasjonstilstand kalles bromider
 7. dre reaktiv enn klor, men mer reaktiv enn jod

Brom und die beiden Lithiumchlorverbindung Formen konzentrierten Salzlösung, Bei Erhitzung bilden sich giftige Dämpfe. Lithium reagiert heftig mit starken Oxidationsmitteln, Säuren und vielen Verbindungen (Kohlenwasserstoffe, Halogene, Beton, Sand und Asbest) Heksa brom syklododekan (HBCDD) er en annen bromert flammehemmer som ble forbudt i 2013. Skadevirkninger. Forsøk har vist at PBDE forstyrrer reproduksjonsevnen i forsøksdyr og påvirker hjerneutviklingen. HBCDD kan også skade forplantningsevnen. Andre typer bromerte flammehemmere som er mindre giftige, er fremdeles tillatt å bruke Brom ist ein natürlich vorkommendes Element mit dem Elementsymbol Br und der Ordnungszahl 35. Im Periodensystem steht es mit einer Atommasse von 79,904 u in der 7. Hauptgruppe. Das von Antoine Balard 1826 entdeckte chemische Element ist nicht radioaktiv und befindet sich bei Raumtemperatur in einem flüssigen Aggregatszustand GIFTIGE TING I HJEMMET: Rengjøringsmidler er langt fra det eneste vi har i hjemmet vårt som inneholder giftige stoffer. - Disse har blitt tilsatt halogenerte flammehemmere, som inneholder brom, fluor eller klor, for å hindre eller hemme produktene fra å ta fyr, sier hun Andre spørsmål - er brom skadelig? Alt jeg vet er at brom er et element. 103 wyświetleń3 sierpnia 2020Edukacja i naukabrom chemia czy brom pierwiastki szkodliwość 0 altor (gość) 31 lipca 2020 0 Komentarzy Mam dwa pytania dotyczące bromu. Pierwsze pytanie - czy brom jest me

brom vann fortynnes med vann brom.Dens i ligningene Reaksjonen blir vanligvis skrevet av en formel - Br2, selv om det er i oppløsning i en blanding av to syrer - HBrO (hypobromsyre) og HBr (hydrobromsyre).Denne forbindelse har en gul-orange farge og er ganske lavt frysepunkt.Er et sterkt oksydasjonsmiddel som er i stand til under alkaliske betingelser for å oksidere kationer slike metaller. Leverandører skal sørge for sikkerhetsdatablad. Leverandører av kjemikalier har plikt til å stille sikkerhetsdatablad til rådighet for mottakerne, gratis på papir eller elektronisk. «Å stille til rådighet» skal være en aktiv handling

Brom is to'n eersten mol 1826 vun den franzööschen Chemiker Antoine-Jérôme Balard ut Seealgen cheemsch herstellt worrn, de vun de Soltwischen bi Montpellier kemen. De industrielle Produkschoon is 1860 losgahn. De bekannte Chemiker Joseph Louis Gay-Lussac hett den Naam Brom vörslahn vun wegen den steken Röök.. Al twee Johren vör Balard, 1824, hett de düütsche Chemiker Justus. Giftige forbindelser frigjøres når apparatene blir varme eller utsatt for direkte sollys. I kontorer med mye datautstyr er det målt høye nivåer i luft og støv. Fra 2002 skal 80 prosent av selskapets nye produkter være både brom- og blyfrie. Også Nokia har tilsvarende planer Og vi vet at forskjellen mellom selenmengder som gir mangel og selenmengder som kan være giftig, både for mennesker og dyr, er svært liten. - Dersom forholdene i jorda endres, for eksempel ved kraftige regnskyll etter lengre perioder med tørt vær, kan det lagrede selen løses ut Die Halogene stellen die 7. Hauptgruppe des Periodensystems dar. Zu ihnen gehören die Elemente Fluor, Chlor, Brom, Iod und das radioaktive Astat. Sie sind Nichtmetalle und bilden im elementaren Zustand zweiatomige Moleküle, deren Flüchtigkeit mit zunehmender Ordnungszahl abnimmt. Weil den Halogenatomen nur ein einziges Elektron fehlt, um Edelgaskonfiguration zu erreichen Bowlare blev sjuka av giftig brom-gas. Publicerad: 31 maj 2001 kl. 06.00 Uppdaterad: 08 mars 2011 kl. 05.59. NYHETER

Bromerte flammehemmere - Wikipedi

In Halogenlampen kommen zusätzlich zum in Glühbirnen verwendeten Argon Halogene wie Brom oder Jod zum Einsatz, dadurch erhöht sich die Lebensdauer auf ca 2.000 Stunden. Brom 3a. Brom führt bei Kontakt mit der Haut zu Verbrennungen. Falls es eingeatmet wird, können seine giftigen Dämpfe schwere Schäden an den Atemwegen verursachen Bromine extra pure. CAS 7726-95-6, molar mass 159.81 g/mol. - Find MSDS or SDS, a COA, data sheets and more information

Post by Brom Tølfsen Noen sier man kan spre aske i hagen. Er dette bra for beplantningen? Andre lure ting å gjøre med asken? Har veldig liten hage HealthyCar.org: Forbrukerhåndboken for giftige kjemikalier i biler TreeHugger vet at luftkvaliteten er dårligere i biler enn utenfor dem. Den nye billukten er resultatet av rattet, instrumentpanelet, armlenene og setene (blant andre deler) som gasser av ekle ting som klor, brom, bly, kvikksølv o Lego svarer: Lego slår tilbake mot påstander om at gamle leker kan være skadelige Lego stiller seg bak toksikolog og sier seg uenig i påstått skadepotensiale i gamle legoklosser Her finner du kryssordhjelp for ordet Maler. Vi hjelper deg med å finne bokstavene du mangler i kryssord

Brom - Gifte.d

Brom (Br) - chemische Eigenschaften, gesundheitliche und

Bromvann er brom fortynnet med vann. I reaksjonsligningene er det vanlig å skrive det gjennom denne formelen - Br2, selv om det er i løsning i form av en blanding av to syrer - HBrO (hydrobromsyre) og HBr (hydrobromsyre). Denne forbindelsen har en gul-oransje farge og et ganske lavt frysepunkt. Det er et sterkt oksidasjonsmiddel Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. • 2 M NaOH: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. • 2 M NH 3: Irriterer huden. Brom er imidlertid meget etsende og gir sår som ikke gror så lett. Derfor setter vi alltid frem natriumtiosulfatløsning ved bruk av brom Slanger av polyvinylklorid (PVC) inneholder farlige stoffer, som bly, brom, tinn og ftalater. Hvis du har et svakt immunforsvar, kan mugg være spesielt giftig

 1. Brom verdampft zu einem rot-braunen Gas und das stinkt.... Daher kommt übrigens auch der Name. Denn Brom leitet sich von Bromus, das ist Latein und bedeutet Gestank, ab. Brom kann aber auc
 2. Fordi de er så reaktive, elementære halogener er giftig og potensielt dødelig. Toksisitet avtar med tyngre halo til du kommer til Astat, noe som er farlig på grunn av sin radioaktivitet. Tilstand av materie ved STP endres når du flytter ned gruppen. Fluor og klor er gasser, mens brom er en væske og jod og Astat er faste stoffer
 3. Brom. Brom. Da einige Bestandteile leicht entzündlich sind, werdem zusätzlich noch bromierte Flammschutzmittel verwendet. Brom selbst ist sehr giftig, ätzend und umweltgefährlich - Verwendung in Sparlampen Elementares Brom ist sehr giftig und stark ätzend, Hautkontakt führt zu schwer heilenden Verätzungen
 4. Brom, ein Element der 7. Hauptgruppe, ist eine braunrote, reaktive Flüssigkeit. Es wird aus den in den Salzlagerstätten und im Meerwasser enthaltenen Bromid-Ionen durch Oxidation mit Chlor gewonnen. Die Verbindungen des Broms enthalten das Element hauptsächlich in den Oxidationsstufen -I, und V. Es dient überwiegend zur Herstellung bromhaltiger organischer Zwischen- un

Brom Kompetent om helse på iLiv

R50 Meget giftig for vannlevende organismer. R50/53 Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. R65 Farlig: kan forårsake lungeskader ved svelging. Fullstendig faremerking EUH208 Inneholder Perfume. Kan gi en allergisk reaksjon. H226 Brannfarlig væske og damp. H302 Farlig ved svelging Brom ist sehr giftig, ätzend und umweltgefährlich. Als Privatperson wird man Schwierigkeiten haben, es zu bekommen - und das ist auch gut so. Aus den oben erwähnten Gründen ist es nicht ratsam, ohne geeignete Sicherheitsvorkehrungen mit Brom zu hantieren oder es aufzubewahren Broom is een scheikundig element met symbool Br en atoomnummer 35. Het element behoort tot de groep van de halogenen.Als enkelvoudige stof vormt het diatomische moleculen dibroom (Br 2), een stof die op aarde niet in de natuur voorkomt.Het element komt vooral voor onder de vorm van zouten, vooral bromiden en bromate R27/28 Meget giftig ved hudkontakt og svelging. R48/24/25 Giftig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved hudkontakt og svelging. R50/53 Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Leverandørens anmerkninger Utarbeidet/ revidert av SØRCO AS. Koppholen 6. Postboks 8040, 4068.

Brom Allergi - gtgrafics

 1. Nye rangeringer avdekker giftige kjemikalier i topp 10 usunne bilinteriører. 15. februar 2012 - At ny billukt kan komme fra giftige kjemikalier, ifølge ny forskning. En ny studie antyder at ny billukt kommer fra giftige kjemikalier som ikke er gass i bilen, som bromerte flammehemmere (BFR), krom og bly
 2. Färgen är grön till gröngul och brun, ofta med blå till svarta tecken. Den har två ryggfenor. Den främre är liten, med giftiga fenstrålar. Det finns även en giftig tagg på gällocken. Giftet är oftast inte dödligt för människan, men vållar svåra smärtor. [3] Vano
 3. Avfallsstoffnummer Avfallsstoffnummer er en inndeling av avfallet etter egenskaper som er viktige ved transport og behandling av avfallet. I den nedenstående listen står avfallsstoffnumrene i nummerrekkefølge
 4. Das Brom reagiert in einer Substitutionsreaktion mit dem Hexan zu Bromwasserstoff und Bromhexan, einem giftigen Vertreter aus der Familie der Halogenwasserstoffe. Der entstehende Bromwasserstoff bildet mit Wasser eine Säure
 5. (giftige) 7100: 1588,1935,3413,1680, 1689,3414 Cyanidholdig avfall Cyanidholdig avfall - fast og flytende, klaiumcyanid løsning og fast, natriumcyanid løsning og fast 7111: Sterkt reaktive stoff Brom og bromløsninger, fosforløsning (hvitt eller gult), fosforpentoksid
 6. Bromelain is an enzyme extract derived from the stems of pineapples, although it exists in all parts of the fresh pineapple. The extract has a history of folk medicine use. As an ingredient, it is used in cosmetics, as a topical medication, and as a meat tenderizer.. The term bromelain may refer to either of two protease enzymes extracted from the plants of the family Bromeliaceae, or it may.
 7. st ett av kjemikaliene
PPT - Halogene PowerPoint Presentation - ID:1361953

Brom - Wikipedia, den frie encyklopæd

Elementares Brom ist sehr giftig und stark ätzend, Hautkontakt führt zu schwer heilenden Verätzungen. Inhalierte Bromdämpfe führen zu Atemnot, Lungenentzündung und Lungenödem. Da das Gift. Nebenwirkungen Elementares Brom ist im Chemikalienlexikon als ätzend und sehr giftig eingestuft. Der flüssige, dunkelbraune Stoff riecht beißend unangenehm und reizt die Atemwege Ich hab da ein wenig Kaliumbromid (KBr). Könnte ich daraus mit Salzsäure Brom herstellen? Oder entsteht da jetzt Bromwasserstoff? Ich weiß das Brom giftig ist, das ich aufpassen müsste u.s.w. Deswegen frage ich, bevor ich das evtl. mache, vorher mal nach Bronn ist ein Hauptcharakter ab der zweiten Staffel von Game of Thrones. Er trat jedoch zum ersten Mal in der vierten Episode Krüppel, Bastarde und Zerbrochenes der ersten Staffel auf. Er wird von Jerome Flynn verkörpert. Bronn ist ein erfahrener und rücksichtsloser Söldner, der erst al

Brom – Einfach erklärt (inklPSE in Bildern - BromwwwNitrierung

Seit den fünfziger Jahren werden Spanplatten als Ersatz für Massivholzbretter verwendet. Anfänglich wurden sie vor allem furniert und im Möbelbau eingesetzt Brom tar elektroner fra aluminiumatomene, og danner aluminiumbromid under en intens reaksjon. 2Al + 6Br2 = Al2Br6 Siden brom fordamper lett, og er giftig, må dette forsøket gjøres enten i. Bromine. At ambient temperature bromine is a brownish-red liquid. It has a similarly colored vapor with an offensive and suffocating odor. It is the only nonmetallic element that is liquid under ordinary conditions, it evaporates easily at standard temperature and pressures in a red vapor that has a strong disagreeable odor resembling that of chlorine

 • Innskriving skole 2018 gjøvik.
 • Jack the ripper museum.
 • Management for hire avtale.
 • Vlc windows 64.
 • Politiet hittegods bergen.
 • Natt og dag osloprisen 2017.
 • Kommilitonen ansprechen.
 • Fjellskistøvel 75mm.
 • Basenji tierheim.
 • Ekebergmarkedet høst 2017.
 • Hva menes med compliance.
 • Sara netanyahu.
 • Hellstrøm taco krydder.
 • Thomas numme sofie numme.
 • Fagforening uden a kasse.
 • Akvariefiskar bild och namn.
 • Sesjon del 2 krav.
 • Hausmittel gegen hautpilz im gesicht.
 • Plan b profiler.
 • Youtube ex zurück.
 • Copy part of screen windows.
 • Sone nord 2005.
 • Adidas mädchen kleidung.
 • Krogh optikk majorstuen.
 • Greske helter navn.
 • Dhbw heidenheim parken.
 • Vaske treningstøy eddik.
 • Dendrofil quiz.
 • Vektor regler r1.
 • Windows surface book.
 • Forenklet generalforsamlingsbehandling.
 • Eventyrlig oppussing 2017.
 • Bergwetter kärnten prognose.
 • Creative commons sound effects library.
 • Blair witch 1999.
 • Best dance songs 2016.
 • Wikipedia deutsch medizin.
 • Taurus labyrint leke.
 • Hus i nord lamper.
 • Linsesalat oppskrift.
 • Hyra lägenhet permanent i spanien.