Home

Modernismen sitat

Modernismen prøver å speile også disse sidene ved samfunnet og skildre livet i moderniteten i alle sine fasetter. Fremmedgjøring, verditap og meningsløshet er derfor viktige tema i modernistisk litteratur og kunst, på linje med troen på frihet, fornuft og framskritt 154 quotes have been tagged as modernism: H.D. (Hilda Doolittle): '...if you do not even understand what words say,how can you expect to pass judgement.. Trenger du et godt sitat? På Siterte sitater finner du sitater og ordtak om menneske og mer enn 1200 andre emner Modernisme innen litteraturen er et ord som både brukes om en litterær epoke med en mulig tidsangivelse rundt 1890-1970 og om litteratur med spesielle litterære trekk. Kjennetegn på modernismen er både et eksperimentelt formspråk og en livsfølelse preget av storby og fremmedgjøring. Mer spesifikt brukes begrepet om 1900-tallets nye og eksperimentelle litteratur, som fikk en. Modernismen i Europa 1900 - 1940. Modernisme er et begrep som lett kan forveksles med modernitet.Begrepet modernitet er imidlertid relativt synonymt med det moderne prosjektet, som har sin opprinnelse i 1700-tallets opplysningstid.Det er altså svært viktig å merke seg den grunnleggende forskjellen på modernisme og modernitet

Med modernisme sikter man vanligvis til den strømningen i vestlig kultur som forkastet tidligere tradisjoner og vektla kunstens og kunstnernes autonomi og egenverdi. Modernismen begynte å ta form sent på 1800-tallet, og ofte får f.eks. Picassos maleri Pikene fra Avignon fra 1907 markere begynnelsen på perioden. Begrepet er nokså svevende og udefinerbart, og er blitt revurdert med jevne. Et oppgjør med modernismen. Fra 1960-tallet og utover ser vi nye tendenser og strømninger innen kunst, arkitektur og litteratur som vi kan sammenfatte under begrepet postmodernisme.Postmodernismen kan sees som et oppgjør med kravene til innhold og form i den modernistiske kunsten

Modernisme er navnet på den bølgen av avantgarde-stilarter i kunst, arkitektur, litteratur og musikk som har preget vestlig kultur fra tidlig på 1900-tallet og fremover. Begrepet modernisme går i kunsthistorien tilbake til renessansen, Arte Moderna, og henspiller da på samtidens kunst og kunstoppfatning. Begrepet har gjennom århundrene vært knyttet til avanserte kunstretninger Et sitat fra en annen forsker/forfatter må være eksakt gjengitt og inneholde kildehenvisning. Sitater som er under 40 ord integreres i teksten og fremheves med hermetegn. «The similarity between demonstratives and articles, both synchronically and diachronically, is not coincidental but due to grammaticalization processes whereby old forms acquire new functions» (Faingold, 2003, s. 53) Modernisme betegner en mengde kulturelle bevegelser med opphav i de store endringene som fant sted i vesten mot slutten av 1800-tallet og utover på 1900-tallet.Begrepet favner en rekke til dels svært radikale bevegelser innen kunst, arkitektur, musikk, litteratur og kunsthåndverk som vokste frem i denne perioden.. Modernistisk tankegang legger vekt på menneskets evne til å skape, forbedre.

Norsk - Modernismen og det moderne prosjektet - NDL

 1. Tidlig modernisme og nyromantikk 1890-årene Kjennetegn på modernisme. Jf. tabeller på side 126 i Intertekst vg3
 2. Til Norge kommer ikke modernismen på en god stund. Vi får en forsinket modernisme i Norge. 03:15. 11:04. Premodernisme. På 1930-tallet får vi en begynnende modernisme i norsk litteratur, spesielt med Rolf Jacobsens dikt, fra diktsamlingen Jord og Jern (1933)

Modernismen og postmodernismen- reaksjoner mot samfunnsendringene Forfatter: Ingrid Wærnes Minde Innenfor litteraturen har begrepet modernisme to betydninger. Den ene betydningen henviser til modernismen som en litterær epoke som hadde sin storhetstid mellom 1890-1970. Den andre betydninger henviser til bestemte litteraturer som har spesielle litterære trekk. Modernismen var kjennetegnet av. Modernismen er ikke en retning i det sidste århundredes digtning - det er ganske simpelt dens miljø. De vigtigste kunstbevægelser har været præget deraf: ekspressionisme, imagisme, dadaisme, futurisme, surrealisme, konkretisme osv. I Danmark. Modernismens udvikling i. Modernism är en kulturell rörelse inom västerländsk kultur på det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet synlig inom konst, arkitektur, musik och litteratur.På den mest grundläggande nivån kan modernism beskrivas som ett experimenterande av den mänskliga upplevelsen [1] och graden av självmedvetenhet, karakteriserad av avvikelser från samhällets normer Olav Håkonson Hauge (født 18. august 1908 i Ulvik, død 23. mai 1994 i Ulvik) var en norsk forfatter og en av de viktigste lyrikerne innenfor modernismen på 1900-tallet. Han ble født i Ulvik i Hardanger, på gården Hakestad der han ble boende hele livet. Av yrke var han gartner med en liten frukthage

Modernismen ble først omtalt som avant garde, som er et uttrykk som betegner en bevegelse som ønsker å bryte med det eksisterende. Innenfor litteraturen gikk de tradisjonelle verseformene i lyrikken tapt til fordel for frie vers, og temaene i både prosa og lyrikk dreide fra familie og samfunnsproblemer til angst, lengsel, ensomhet og fremmedgjøring Forfatterne i modernismen var særlig opptatt av temaet fremmedfølelse. Mange prøvde å fortelle hvordan det var å leve i det moderne samfunnet der menneskene var travle som førte til at de skled lengre og lengre bort fra hverandre. Noen var begeistret for den tekniske utviklingen, mens andre var skeptiske, teknologien var noe nytt Postmodernisme er en bevegelse sent på 1900-tallet innen kunst, litteratur, arkitektur, og litterære kritikk som var et oppbrudd fra modernismen. Postmodernisme artikulerte at verden er i en tilstand av vedvarende ufullstendighet og konstant uløselig. Postmodernisme fremmet oppfatningen om radikal pluralisme; at det er mange veier for kunnskap, og mange sannheter i et faktum. Fra et.

Modernism Quotes (154 quotes

Modernismen handler om konsekvensene av fremskrittet (det moderne prosjekt). I Det moderne prosjekt beskrives verden slik den burde være eller burde bli. I modernismen skrives det (ofte negativt ladde) statusrapporter som rapporterer hvordan fremtiden er blitt, altså en konsekvens av fremskrittet. Håper det var til hjel Denne sommeren skal jeg poste to dikt av svenske poeter. Først ut er Karin Boye. Fra før har jeg postet Ja visst gör det ont, fra samlingen For trädets skuld (1935). Det er diktet med de berømte linjene: Ja visst gör det ont när knoppar brister, om det å sprette ut i livet, både for knoppene om våren og jentene i livets vår.Ordene har gått inn i dagligtalen, også på norsk

Menneske - Siterte sitate

 1. Modernismen inom litteraturen kännetecknades av formexperiment, fri vers och avancerad berättarstruktur. De extrema formexperimenten på bekostnad av verklighetstrogenhet kan beskrivas som antinaturalistiska. Författaridealet blev allt mer profetiskt då författarna skulle förstå och skildra det som de trodde skulle bli tongivande i framtiden
 2. Da den realistiske retning gikk over i modernismen, eller nyromantikken, på 1890 tallet, fantes imidlertid en dikter som tok del i de samme strømninger. Dette var Sigbjørn Obstfelder. Hans diktning innebar en radikal fornyelse av lyrikken, med frie vers og dristig billedbruk var han i Norge flere tiår forut for sin tid
 3. gamle venn Tore velger å sette slikt på trykk, bør det ikke forbløffe ham hvis folk tror at han faktisk mener det han sier
 4. Det tok imidlertid ikke så lang tid før også modernismen ble en egen stil (kubisme i malerkunst, funsjonalisme i arkitektur, 12-tone-musikk etc. etc.). på 70-tallet kom den store revolten og slo ut som post-modernisme på 80-tallet og nå ser vi vel en tendens til at ny-modernismen er på full fart inn (igjen)
 5. Les og nyt dikt mens De fortsatt kan - før all poesi blir sensurert. Les og nyt dikt på Internett mens De kan! Dersom De finner dikt som De liker eller annen nyttig informasjon på Internett så bør De skrive ut en kopi eller lagre nettsiden lokalt

Innlegg om Kjente modernister og modernistiske verk skrevet av 3stemodernisme. Knut Hamsun (1859-1952) var en av Norges mest betydelige forfattere, og han regnes som en av de fremste nyromantikerne i Norge. Han fikk sitt gjennombrudd med romanen Sult i 1890. Andre viktige verker av Hamsun inkluderer Pan (1894) og Markens Grøde (1917), som gjorde at han fikk Nobelprisen i litteratur i 1920 Modernismen hadde langt fra satt seg, selv om den blomstret i Europas kulturelle sentere, deriblant det St. Petersburg, der hun vokste opp. Hos oss i Norge hadde vi hatt Sigbjørn Obstfelder, men man trenger ikke være altfor trenet for å se at modernismen i Södergrans diktning hadde kommet lenger, enn den var hos Obstfelder Dette diktet er skrevet i den tidlige modernismen, den karakteristiske 1890-talls modernismen, den drømmende, prøvende og utforskende, den mystiske. Særlig i Norge blir perioden av og til kalt nyromantikken, siden det på ny ble skrevet om naturen, men nå på en annen måte enn i høyromantikken og nasjonalromantikken

Clement Greenberg og modernismebegrepet. Modernisme er et begrep som gis mange ulike betydninger. Den betydning jeg gir det her er knyttet til den amerikanske kritiker og modernismeteoretiker Clement Greenberg. Det er hans forståelse av modernismen som styrer valg av kunstnere og verk i denne forelesningen. Hovedvekten vil bli lagt på den tidlige modernistiske skulpturen, dvs Sitat fra teksten: The Beatles, influenced by Bob Dylan, were the first to popularize the use of surrealism in lyrics and instrumentals. They hit the unsuspecting music world with this new art/music hybrid in 1965, with their hit song Nowhere Man, and it soon spread to other groups, becoming a large part of what was to be called psychedelic rock, and revolutionizing the rock music world Modernismen begynte på slutten av 1800-tallet og fortsatte utover 1900-tallet. I denne perioden vokste det frem en rekke svært radikale bevegelser innen musikk, litteratur, kunst, arkitektur og kunsthåndverk Innlegg om Morsomme dikt skrevet av esalen. Julemåneden desember 1996 har jeg allerede postet en del dikt fra. Vi har det artige Det er et sted som jeg vet om, skrevet 4. desember 1996, postet 29. desember, 2010, om det stedet som vi kanskje drømmer om, der man komme og være, og være i fred.Og vi har det enda artigere God jul til naturen, god jul til vår sol, som jeg skrev julaften 1996.

modernisme - litteratur - Store norske leksiko

Hva satte modernismen i fokus? Enkeltmennesket. Hvem var Sigmund Freud? En østerriksk lege kjent for psykoanalysen. Hvilket sitat er Friedrich Nietzsche kjent for? Gud er død. Hvilken revolusjonerende bok utgav Charles Darwin i 1859? Artenes opprinnelse. Hva het diktsamlingen Charles Baudelaire utgav i 1857 Vi håper du blir litt klokere etter å ha lest denne artikkelen om fordypningsoppgaven (tidligere kalt særemne). Innledning. Et av kompetansemålene i læreplanen i norsk for studieforberedende utdanningsprogram Vg3 er en selvvalgt fordypningsoppgave: «Mål for opplæringen er at eleven skal kunne gjennomføre en selvvalgt og utforskende fordypningsoppgave med språklig, litterært eller. Norskverket Grip teksten dekker læreplanen for Vg1, Vg2 og Vg3 i studieforberedende utdanningsprogram.Læreverket består av en kombinert lærebok for både bokmål og nynorsk for hvert årstrinn pluss nettressurser for elev og lærer Olaf Gulbrandsen D/S Holland 1910 Olje på plate i sirkulær ramme, diameter 23 cm (inkl. rammen) Les me Sitat og referanser..... 268. Således talte Zarathustra (utdrag Som modernismen har også postmodernismen mistillit til det moderne prosjektets framskrittstro (se side 83)

Litteraturen 1900-1940 : Modernismen - VGSkol

Modernisme - Kunsthistori

rende sjanger, særlig innenfor modernismen, der den dyrkes i ulike tapninger av sentrale poeter som Paal Brekke, Jan Erik Vold, Paal­Helge Haugen, Eldrid Lunden, Tor Ulven og en lang rekke av våre yngre samtidspoeter. Dette forhindrer imidlertid ikke at tekster fra slike helverk kan antologiseres og få leve sitt eget liv som enkelt Sitat: Nord-Trøndelag teater Handlingen strekker seg tilbake til 1600-tallet og går fram til første verdenskrig, det vil si helt inn i Duuns samtid. I de tre første bindene møter vi Juvikingene i kampen for å fri seg fra hedenskap og villskap Få norske diktere har erobret sin plass i dikterkunsten så absolutt som da Knut Hamsun ga ut boken Sult i 1890. Innenfor den nye generasjonen var han den mest begavede, han skulle bli den mest berømte og mest leste - og til slutt: den mest omstridte av dem alle sammen

Et dukkehjem er et drama av Henrik Ibsen utgitt i 1879.Stykket hadde premiere på Det kongelige Teater i København, 21. desember 1879.Stykket var en bitende kritikk av de tradisjonelle rollene til menn og kvinner i det viktorianske ekteskapet. «Et dukkehjem» skapte furore da det utkom, og i Tyskland måtte Ibsen til og med skrive en alternativ slutt, hvor Nora blir for barnas skyld Hamsuns tanker om litteratur blir klarest uttrykt i artikkelen Fra det ubevisste sjeleliv (1890), og i foredragene om moderne litteratur fra 1891 Vis mer . Øystein Hauge debuterte med en fin og gjennomført, men ikke særlig oppsiktsvekkende samling dikt for to år siden: Grønt. Debuten besto av haiku-dikt, den japanske diktformen som paradoksalt nok kan sies å være ankommet Vesten via den poetiske modernismens portalskikkelser.Paradoksalt, sier jeg, siden den litterære modernismen gjerne forbindes med stilidealer som ligger.

Norsk - Postmodernisme - NDL

«Det vonde drep du ikkje med øks» Hun drives av det gode. Det godes motsats vil hun ikke vedkjenne seg. Det blir et problem. Dette er historien om Ragnhild, gift med Håkon, og livet deres på gården Stavsund. Håkon.. Snakker du da om Modernismen (ca 1870-1915) eller samtidskunst - det helt siste og mest moderne akkurat nå Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget Kanalveien 51 5068 Bergen Organisasjonsnummer: 964 234 973 MVA Telefon: +47 55 38 88 00 E-post: post@fagbokforlaget.no Kontakt os @sitat:«Den dypeste splittelsen Hagerup skildrer, og som får de dypeste konsekvensene, er splittelsen kvinnen har til sin egen seksualitet» Hagerup-kjenner Karin Beate Vold@ «Å, vær tålmodig død, og skynd deg ikke!/ Du blir min siste mørke kjærlighet.» Inger Hagerup levde intenst, engasjert og nærværende. «Alt skulle fylle henne Dette er et særemne omhandlende kjønnskampen i Forrådt av Amalie Skram og Tatt av kvinnen av Erlend Loe. Særemnet tar for seg maktkampen mellom parene i de to bøkene, og sammenligninger dessuten kvinnenes stilling sett i lys av det aktuelle samfunnet

modernisme - Store norske leksiko

Da de møttes og giftet seg, hadde Denise Scott Brown allerede gitt viktige bidrag til feltet av urban design. Gjennom sitt arbeid som en urban planner og hennes samarbeid med Venturi, Scott Brown and Associates Inc. (VSB), har hun brakt gjenstander av populærkulturen inn i riket av arkitektur og har formet vår forståelse av forholdet mellom design og samfunn Utdrag fra Knut Hamsun: Sult. Det var i den tid jeg gikk omkring og sultet i Kristiania, denne forunderlige by som ingen forlater før han har fått merker av den. Det har vært et mål også å få denne utstillingen til å likestille vår intensjon med publikums tolkning og deltagelse.@sitat:Latteren kan inneholde både autoritetskritikk og renselse@@sitat: «Latterens uttrykk» er en svært kompleks utstilling og ikke nødvendigvis umiddelbart humoristisk@@sitat:Latter er sprengkraft og motkultur, et fenomen som undergraver makt Voltarol blir reseptbelagt. Ny forskning viser at risikoen for hjerte- og karsykdommer er høyere enn antatt. Nå har Legemiddelverket besluttet at legemiddelet skal reseptbelegges

APA 6th Søk & Skri

Samtidig som Olav H. Hauge ble, og blir, titulert som europeeren i norsk diktning, og på samme tid som han så langt utover vår egen verdensdel, så var han lokal. Hva som veier tyngst; om dét strides de lærde, jf. ovennevnte radioprogram, der professor i allmenn litteraturvitenskap, Atle Kittang og forfatteren Einar Økland er mildt uenige om dette Modernismen er betegnelsen for den tidsperioden som startet på midten av 1900-tallet og strekker seg mot slutten av århundret. Perioden var en etterfølger av de to store krigene som herjet etter nyromantikken. Krigstiden lagde store sosiale forandringer og det oppstod dermed en bevegelse innenfor kunst, arkitektur, musikk, litteratur og kunsthåndverk i modernismen I «Historie og fortelling» (2002) skriver White at etter den litterære modernismen bør ikke historikere lenger skrive med idealet om oversiktelighet i en allvitende og panorerende stil. Anthony Beevor kan sies å skrive i overensstemmelse med Whites erkjennelse. Men sannsynligvis er ikke modernismen noen fullgod forklaring

Modernisme - Wikipedi

En annen nyromantikker var Sigbjørn Obstfelder (1866-1900). Til tross for sitt korte liv ble han den største nyromantiske dikteren i Norge. Diktet Jeg ser, som han skrev i 1890 får virkelig frem essensen i nyromantikken Innlegg om sitat skrevet av jarlehaugland. et lite kapittel i Den Store Historien Ikke minst i kjølvannet av opplysningstiden og rasjonalismen - og modernismen - der alt skulle analyseres og forstås. I denne perioden vokste også den systematiske teologien frem,. Notater inspirert av Bendik Wold (red.): Varmestafetten. 15 essays om Jan Erik Vold. Tidligere publisert i Vagant 2/2010. I. Den norske litterære modernismen hadde sin kanskje siste markante fase i siste halvdel av 1960-tallet, fremfor alt knyttet til den såkalte Profil-kretsens litterære praksis og iherdige selvfortolkning.Men hva er det som faktisk skiller sekstitallets Profil-modernisme. I denne teksten har elever på 10. trinn tatt for seg norsk litteraturhistorie fra romantikken og fram til moderne tid. Romantikken og nasjonalromantikken På slutten av 1700-tallet kom romantikken til verden. Romantikken kom ikke samtidig til alle land, så de Med en fryktløshet à la Jonathan Franzen har han med de to seneste romanene - hvorav fjorårets utgivelse sågar behandler 22. juli og dristig innledes med et sitat fra terroristens mor.

Med modernismen reverseres forholdet mellom persepsjon og representasjon (Utaker, 2010). Utaker, A. (2010) # Indirekte sitat. Indirekte sitat eller parafrasering er å gjengi en annen forfatter med egne ord. Pass på at du ikke fordreier meningsinnholdet i omskrivingen Antonia Pozzis forfatterskap kan knyttes til modernismen, som sto sterkt i Europa på 1920-tallet. Pozzi har blitt sammenliknet med andre kvinnelige, modernistiske poeter, som Emily Dickinson og Sylvia Plath, og Uskyld har for eksempel en modernistisk form II. Den nordiske nyklassisismen og modernismen. Presenter og diskuter noen ulike forskningsperspektiver på forholdet mellom nyklassisismen og modernismen slik det fremkommer i pensumlitteraturen. Eller III. Modernismens gjennombrudd i Sverige og Danmark. Presenter og diskuter likheter og forskjeller. Eller IV. Tendenser i norsk arkitektur 1919. Litteraturvitar Anne Borup i Danmark og journalist Bendik Wold i Noreg har interessert seg for modernismen sin «monokultur», og begge har dratt i gang debattar i 2007. Ja, og her vil dei begge to bli kommenterte av meg - og derpå grundigare av Håkon Øvreås. 1. (Sitat slutt: Wold Modernismen henger egentlig godt sammen med det moderne prosjektet, ved at modernismen handler om konsekvensene av framskrittet (det moderne prosjektet). Blant annet vises dette ved at diktere og forfattere heller beskriver hvordan verden oppleves, isteden for å beskrive hvordan den burde være

Start studying Kap 3 Modernismen og Postmodernismen. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Et indirekte sitat skal du ikke bruke hermetegn eller kursiv. Ved ett blokksitat skal det skrives uten hermetegn, men med inntrykk og skriftstørrelsen skal være 10 hvis den brødteksten har størrelse 12. En kildeliste fant jeg ut blir med oversiktlig hvis man setter den inn i en tabell med to kolonner Innledningsvis starter talen med et sitat fra Tarjei Vesaas, en kjent norsk forfatter. Han hyller Aasen, og fellesskapet han bygde opp. Dette øker tilliten til taleren, ettersom hun refererer til en kjent forfatter. Med dette sitatet blir det også vist at Ivar Aasen alltid har blitt hyllet, noe som spiller på patos

Kjennetegn på modernisme - Portfoli

To sitat frå strategiplanen for vgo i Sogn og Fjordane «Danning er eit mangfaldig omgrep, med fleire dimensjonar: individretta (utvikling av dømmekraft og refleksjon), medborgarperspektiv (vere aktiv deltakar i samfunnsliv) og kulturelt /sosialt (meistre mangfald og kompleksitet i møte med andre menneske og uttrykk) Ukens sitat. Nynorskfolk har lett for å meine, at det berre er nynorsk som er «norsk», men det er ikkje - og har aldri vore - sant. Riksmål og bokmål er like kjært for dei som ser dette som sin språkarv som nynorsk for dei hine, og i alle høve så har både norsk og dansk mål om lag same røter i norrønt mål Vel, egentlig ikke. Men den siste uka har jeg hatt som oppgave på skolen å tenke og argumentere som en klassisk forfatter, og det innebærer å være i mot modernismen og postmodernismen, som bare er noe babbel og snikksnakk. Oppgaven resulterte i en f.. Sitat av Máirtín Ó Cadhain utstilt på Dublin lufthavn Máirtín Ó Cadhain (født 1906 i An Spidéal i County Galway i Irland, død 18. oktober 1970 i Dublin) var en av de mest fremstående irskspråklige forfatterne i det tyvende århundre. Ny!!: Modernisme og Máirtín Ó Cadhain · Se mer » Metafiksjo

modernisme - Videoteke

 1. sitat til handlingen i hvert kapittel. Skriv inn sidetallet der du fant sitatet. Kolonnenotat - Typiske trekk ved (sen)modernismen Denne strategien trener oss på å knytte skjønnlitteratur opp til en litteraturhistorisk periode. I venstre kolonne kan du lese påstander om hva som er typiske kjennetrekk fo
 2. Måten de er skrevet på, dikt og biografi.norskfaglige begreper, eks. Sitat, rim, strofe osv. A2 er jo grei uten videre forklaring. Husk å referere til Ibsens brev til sønnen la meg nå se du er forsiktig både til lands og til vanns (i modernismen også, forsåvidt, men på en annen måte der),.
 3. Modernismen er et vanskelig begrep, Her sa han noe à la det følgende sitat fra Byggekunst 1962: «Kirken er i hele sin karakter mottagende og utstrålende som en blomst når den folder seg ut under Guds lys. Den favner og mottar menneskene, som der henter kraft.
 4. Oskorei (refererer til Den ville jakten/Åsgardsrittet) er en svensk skribent med interesse for høyreradikale, tradisjonelle og radikalkonservative tradisjoner og tenkere. Han er i trettiårs alderen og har en fortid som marxist. I dag beskriver han seg selv først og fremst som identitær.Blant hans ideologiske og filosofiske forbilder finner man i første rekke Julius Evola, Georges Dumezil.
 5. Tapt kjærleik Ei hurtiganalyse av diktet Elsk, skreve av Arne Garborg, frå diktsyklusen Haugtussa. Kjærleiken er universell og evigvarande, og den kjærleiken ein ikkje kan få er kanskje den sterkaste av alle
 6. Øystein Sjåstads tekst Christian Krohgs maleklatt: Tache som motiv i modernismen beskrives innledningsvis som et forsøk på å forstå hvordan maleklatten (Tache) ble brukt i modernismen, ikke bare i maleriet, men også innen litteraturen og kunstkritikken

Det er svært få som bruker det oversatte «fremmedgjøring» siden «verfremdung» er blitt et begrep i seg selv, og som er knyttet opp mot helt spesielle ønsker (og, ikke minst, brukt gjennom hele modernismen (og post-modernismen)). Bruker selv helst verfremdungseffekt(en) og/eller v-effekt(en) Mitt største problem for dagen er å virkelig forstå var automatikk og autografikk er i sammenheng med abstrakt ekspresjonisme under modernismen i kunsthistorien... Samtidig skal jeg få unnagjort litt skriving om Frans Hals, Johannes Vermeer og Jacob van Ruysdael kunstenere fra Den Hollandske Republikk på 1600-tallet. Etter det skal jeg møte en god venninne jeg møtt Det er advent og eg har lyst til å lage ein litterær adventskalender i år. Kvar dag, fram til 24. desember, vil eg presentere ein forfattar, ein kort tekst eller eit sitat som kanskje kan vere av interesse for fleire enn meg. Inger Hagerup (1905-85) er ein folkekjær lyrikar. Sjølv forbind eg henne med dikt fo

Vi mener at vi lyktes bra i dette, og følgende sitat fra Byggekunst, skrevet av Ulf Grønvold, gir en presis beskrivelse av resultatet: «Eksteriøret er symmetrisk og dominert av tunge teglflater. Interiøret, nordiske modernismen som vi finner hos Asplund og Aalto Malerier Ser du etter malerier og annen kunst? Hos fineArt finner du et av Norges desidert største utvalg både som auksjonsvarer og i våre gallerier. Malerier fra norske og internasjonale kunstnere finner du hos fineArt. Vi har et stort utvalg av akvareller, litografier, silketrykk med mer Realismen som form og kunstretning lever i beste velgående. Her skal vi se på utviklingen og fornyelsen av realismen i teatret. Nyrealismen består dermed av en ny generasjon dramatikere som møter hverdagens sin egen forståelse av realistiske beskrivelser og dramatikk formet av den nye samtiden. Ny viten og en ny hverdag former de nye tekstene. Til tross for de store kommersielle teatrenes. Det uforklarlige Moden for Gaustad Kritiserte Realismen Skildre levende mennesker Forfattere måtte være psykologer Det ubevisste «Og da ville der bli færre bøker med den billige ytre psykologi, som aldri trevler en tilstand opp, aldri dukker ned i den sjelelige ransakelse

Forfatter. Foreldre: Småbruker og skredder Peder Pedersen (1824-1907) og Thora (Torø) Olsdatter (1830-1919). Gift 1) 16.3.1898 med Bergljot Bassøe Goepfert f. Bech (17.4.1873-1943), datter av damipsfører Thomas Knoff Bech (1837-1906) og Bergljot Bassøe (1842-95), ekteskapet oppløst 1908; 2) 25.6.1909 med forfatter og skuespiller Anne Marie Andersen (1881-1969; se Marie. Modernismen sammenfaller med første verdenskrig og pasifismen som var utbredt i tiden etterpå. De to første bidragene stod 18. og 25. september.@sitat:Det finnes modernistiske erfaringer som ikke idealiser og ikke er besudlet av fascistisk ideologi@@sitat:. Modernismen begynte som en utvidelse av realisme, E-post Sitat. Lære mer Skole distrikt . Så lavt som / måned. Kjøp nå! E-post Sitat. Lære mer *(Dette vil starte en 2 ukers gratis prøveversjon - ingen kredittkort nødvendig) Finn flere aktiviteter og leksjonsplaner som dette i. Modernismen begynte å ta form sent på 1800-tallet, og ofte får f.eks. Picassos maleri Pikene fra Avignon fra 1907 markere begynnelsen på perioden. Begrepet er nokså svevende og udefinerbart, og er blitt revurdert med jevne. Oppgaven er en grundig analyse av romanen Sult av Knut Hamsun

Portal:Modernisme - Kunsthistori

 1. Det er advent og eg har lyst til å lage ein litterær adventskalender i år. Kvar dag, fram til 24. desember, vil eg presentere ein forfattar, ein kort tekst eller eit sitat som kanskje kan vere av interesse for fleire enn meg. Astrid Hjertnæs Andersen (1915-1985) sitt dikt, Hestene står i regnet er eit sterkt dik
 2. Det er advent og eg har lyst til å lage ein litterær adventskalender i år. Kvar dag, fram til 24. desember, vil eg presentere ein forfattar, ein kort tekst eller eit sitat som kanskje kan vere av interesse for fleire enn meg. Ingeborg Bachmann (1926-1973) er ein østeriksk forfattar, som eg først blei merksam på gjenno
 3. Redegjør innledningsvis for idéer som sto sentralt i den internasjonale modernismen (funksjonalismen). Belys og diskuter deretter to verk fra norsk funksjonalisme Omfang: 6-9 sider. Anbefalt skrifttype er Times New Roman (12 punkt) med 1 ½ linjeavstand. Oppgaven vurderes med bokstavkarakterer A-F. A er beste karakter, F er stryk
 4. Og da var særemnet over både den skriftlige utgaven og fremføringen. Tilbakemeldinger gitt og vurderinger satt. Det er en lettelse at hovedoppgaven i norskfaget er ferdig, men samtidig er det merkelig å ikke lenger skulle tenke på den, ettersom vi har brukt så mye tid over en lang periode på denne oppgaven

Modernismen og postmodernismen - Studieweb

 1. @@sitat:«T. Singer er ein fenomenalt interessant studie av ein melankolsk subjektivitet» @@sitat:«Frå og med mellomalderen vart melankoli kopla til ein idé om synd» @ «Det indre mørke. Et essay om melankoli» er tittelen på boka, som byrjar med eit Morrisey-sitat og avsluttar med ei Nietzsche-aforisme om den greske filosofen Epikur
 2. Dekorasjonen vil bli overrakt ved et arrangement på Høgskolen i Sørøst-Norge, studiested Bø, fredag 15. april klokken 14.00.Eldrid Lunden er lyriker og professor emerita i skrivekunst. Hun skriver på nynorsk. Hun regnes som en av Norges viktigste lyrikere innenfor modernismen. Lunden er utdannet cand. philol. ved Universitetet i Oslo
 3. Det er ikke noe slagord, men et sitat nederst der det står at denne teen har vært i over hundre år og at den gir den en unik smakopplevelse. I denne teksten nederst på bildet så er det brukt veldig mye positive ord som gjør at folket som leser det skal bli positivt overasket og slik at de som leser det skal ville kjøpe denne teen
 4. Stuart Davis (1892-1964) var en fremtredende amerikansk modernistiske maleren. Han begynte å arbeide i realist ashcan Skole stil, men eksponering mot europeiske modernistiske malere i Armory Show førte til en særegen personlig modernistisk stil som påvirket den senere utviklingen av pop art

Det er advent og eg har lyst til å lage ein litterær adventskalender i år. Kvar dag, fram til 24. desember, vil eg presentere ein forfattar, ein kort tekst eller eit sitat som kanskje kan vere av interesse for fleire enn meg. I fjor kom Pål Angelskår, tekstforfattaren i Minor Majority, med diktsamlinga I sommer skal je modernismen til egen samtid • sammenligne ulike kulturers teateruttrykk og drøfte teaterets utvikling i et fler-kulturelt samfunn • presentere en teater-form og drøfte forholdet Kandidaten presenterer sentrale utviklingstrekk og teaterformer selvstendig, utdypende, sammenhengende og presist. Kandidaten anvender sin kunnskap, sammenligner o En fabulerende refser. ROMANKUNST: Som leser av den sene Kjartan Fløgstad vakler jeg stadig mellom begeistringen for hans fantasirike, kritiske penn, og følelsen av at teksten hele tiden står i fare for å gå i tusen knas funkitsch. Jan Carlsen er vanskelig å debattere med. For det første bruker han en stor grad av patos i sin kritikk av andre, som ikke inviterer til kritisk debatt. For det andre er han alltid inkonsistent i sin argumentasjon, men skriver samtidig på en slik måte at kritikk blir vanskelig Georg Brandes sa i en av sine forelesninger, Det, at en litteratur i vore dage lever, viser sig i, at den sætter problemer under debat.» Dette er et veldig kjent sitat som kommer fra innledningen til Realismen. Det var veldig normalt å sette problemer under debatt på den tiden, men det var noe som litteraturen hadde lagt fra seg i modernismen

 • Csgo red.
 • Tanze mit mir in den morgen akkordeon noten.
 • Nfc tag type not supported galaxy s6.
 • Cite online article apa.
 • Mitt nav.
 • Synonym informationssammlung.
 • Ems mpx 120.
 • Neo graph crypto.
 • Gleitschirmfliegen lernen baden württemberg.
 • Rabattkode floyd.
 • Turer hardangervidda.
 • Target corporation.
 • Paragraftegn android.
 • Wookieepedia snoke.
 • Skjult kamera bevegelsessensor.
 • Isbar valle.
 • Wall stickers.
 • Artikler om cubakrisen.
 • Praca niemcy bawaria bmw.
 • Hs mannheim pos.
 • Querflöte bilder zum ausmalen.
 • Vilka oljor är bra för håret.
 • Middag uten kjøtt.
 • Easygrow grandma test.
 • Hefehof hameln ostermarkt.
 • Payment on airbnb.
 • Gavekort ikea kjøkken.
 • Fiolinkurs.
 • Smarte ting til huset.
 • Forintelsen se.
 • Kristoffer olsen skuespiller.
 • Test løpetights herre.
 • Vip ullevål stadion.
 • Energy of an electron.
 • Brækhus lauren youtube.
 • Aktiviteter i vinterferien bergen.
 • Zunft mittelalter unterrichtsmaterial.
 • Kol 1177.
 • Vaske dusjhode klor.
 • Friktion barn film.
 • Hinterländer anzeiger online.