Home

Samisk språkfamilie

Samiske språk er ei gruppe finsk-ugriske språk (i den uralske språkfamilien) som blir tala av samar i nordlege område i Noreg, Sverige, Finland og Russland (på Kola-halvøya).Dei mest ulike av dei samiske språka er heilt uforståelege seg imellom, men tilgrensande dialektar er alltid forståelege. Difor er det vanleg å seie at dei samiske språka dannar eit dialekt-kontinuum Finsk-ugrisk språkfamilie De samiske språkene tilhører den finsk-ugriske språkfamilien, sammen med finsk, kvensk, estisk og ungarsk samt ei rekke minoritetsspråk i grisgrendte deler av Russland. Ordet same ser ut til å være et særsamisk ord. Man har nemlig ikke klart å finne igjen slektninger av dette ordet i noen av de andre greinene av det finsk-ugriske familietreet Språkfamilie er en gruppe av språk som er beslektet ved at de har utviklet seg fra et felles grunnspråk. Termen språkfamilie brukes særlig om de største gruppene som lar seg påvise, for eksempel den indoeuropeiske språkfamilien, den uralske språkfamilien og den austronesiske språkfamilien. Mindre grupper av språk som hører nøyere sammen innenfor en språkfamilie, kalles gjerne en.

Samiske språk - Wikipedi

Norsk-nordsamisk ordbok. Vår norsk-samiske ordbok er gratis og tilgjengelig for alle, til envher tid. Bruk ordboken til å oversette fra norsk til nordsamisk eller fra nordsamisk til norsk. DinOrdbok serverer deg søkeresultatet med synonymer, avledede ord, uttale, definisjoner og eksempler på bruk Språkfamilie. Dei samiske språka høyrer til den uralske språkfamilien, som har desse hovudgreinene: Den samiske språkgreina har ni levande språk, som blir delte inn i grupper på denne måten: Vestsamisk • Sørsamisk i vid tyding: sørsamisk (i trong tyding), umesamisk • Sentralsamisk: pitesamisk, lulesamisk, nordsamisk. Austsamis Finsk-samiske språk er ei undergruppe av finsk-volgaiske språk i den uralske språkfamilien. Gruppa består av 22 språk som videre klassifiseres enten som samiske språk eller som østersjøfinske språk. Sistnevnte gruppe består av blant annet finsk og estis Samisk spesifiserer altså informasjon om kjønn og alder til dette mellomleddet, og også om man må over et ekteskapsledd underveis, som i tilfellet med inngifte tanter og onkler. Noe liknende ser vi i ordene for svoger og svigerinne på russisk Samelovens språkregler ble iverksatt i 1992. Sameloven sier at samisk og norsk er likeverdige språk, og at de er likestilte i forvaltningsområdet for samisk språk. Enkelte bestemmelser retter seg særlig mot kommunene, mens andre gjelder også statlige o..

Samiske språk - Språkråde

 1. Men ikke indoeuropeisk språkfamilie. Samisk språk har andre regler for setningsbygning og ordlaging. Derfor er samisk ikke lett å lære seg og skjønne for en som har morsmål som norsk. I Norge så har vi forskjellige samiske språk, sørsamisk, luesamisk og nordsamisk. Jo større avstand det er mellom disse jo større forskjell har vi i.
 2. Mer om samisk. Samisk er i slekt med finsk, estisk og ungarsk, og tilhører den finsk-ugriske eller uralske språkfamilie.Samisk er et bøyingsspråk, det vil si at det uttrykker en rekke grammatiske forhold med bøyingsendelser, og har mange kasus
 3. Dei moderne samisk språka stammar alle frå eit einskilt ursamisk språk, som blei talt fram til 800 e.Kr. Ein reknar med at ursamisk skilde lag frå ur-finsk-samisk om lag 1000 år f.Kr. Den norske presten og språkforskaren Knud Leem (1696-1775) var den første som skildra nordsamisk, med ein grammatikk i 1748 og ordbøker i 1752 og 1768
 4. Hvilken språkfamilie tilhører norsk. FORORD. Den norske grunnlov garanterer trosfrihet til alle landets borgere, men den tro og det livssyn som kommer til uttrykk i det lille skrift du nå holder i hendene, er i skrivende stund ærklært som ulovlig i Norge av Det kongelige justis- og politi-departement For eksempel tilhører norsk språkgruppa germansk, men germansk er en undergruppe av.
 5. I tillegg har islandsk (som færøysk) to teikn som ein ikkje finn i dei skandinaviske alfabeta, nemleg þ (thorn) og ð (ed). Medan ed er ein variant av bokstaven d, er thorn ein rest frå det gamle runealfabetet. I ein periode blei thorn brukt i engelsk for å markera th-lyden i ord som think og thing.Lyden finst ikkje i dei skandinaviske språka, men han har ein klar funksjon i islandsk
 6. Samisk språk blir i dag snakket i Norge, Sverige, Finland og Russland. Vi har ti ulike samiske språk, men disse deles inn i to hovedgrupper: vestsamisk og østsamisk. Til de vestsamiske språkene hører sørsamisk, umesamisk, pitesamisk, lulesamisk og nordsamisk

Den best kjende og mest studerte språkfamilien er den indoeuropeiske, som omfattar fleire språk sør og vest i Asia og alle språka i Europa, bortsett frå baskisk og finsk-ugriske språk som t.d. ungarsk, finsk, estisk og samiske språk.. Fleire av dei andre språkfamiliane er meir omdiskuterte. Dette kan vera fordi ein ikkje har godt nok forskingsmateriale om dei, eller på grunn av. Kvensk ble i likhet med samisk sett på som uønskede fremmedelementer i et framvoksende nasjonalistisk Norge, som dyrket forestillingen om en nasjon - ett folk - ett språk. Det ble forbudt å bruke både kvensk og samisk i skolen I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet språkfamilie. større gruppe av beslektede språk. norsk hører til den indoeuropeiske språkfamilien norsk. Mange fremmede språk lever ved siden av det norske i Norge, heter det i en ny bok. faktisk hører til vår egen språkfamilie,. samisk - Store norske leksik

språkfamilie - Store norske leksiko

Den finsk-ugriske språkfamilie omfatter idag de samiske språk, finsk, estisk og magyar som er det offisielle språket i ungarn. Jeg har flere steder lest og hørt at det folket som oprinnelig brukte dette språket var en mongolsk folkestamme som vandret vestover og slo seg ned i europa oversette tekster til samisk; kommunisere via digitale medier; Bevissthet om språk og kultur Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . drøfte forhold som påvirker språkbruk over tid; gjøre rede for det samiske språkets plass i den finskugriske språkfamilie; bruke medier i eget arbeid med språke Samisk. Det samiske språkområdet strekker seg over Nord-kalotten fra Russland, Nord-Finland, Nord-Sverige og Nord-Norge sør til Røros-trakten. Samisk språk er helt annerledes enn norsk og tilhører en annen språkfamilie. Det bor ca 30.000 samisk-talende i Norge. I tillegg bor 20.000 - 30.000 i de tre andre landene Samisk språk ( / s ɑː m i /) er en gruppe av uralske språk som snakkes av de samene i Nord-Europa (i deler av Nord- Finland, Norge, Sverige og ekstrem nordvestlige Russland). Avhengig av inndelingens art og vilkår, er det ti eller flere samiske språk Samisk lærebokhistorie - glimt frå ei uskriven historie så er samisk språk heller namn på ein språkfamilie enn på eit einskild språk. Variasjonane er omtrent like store som mellom norsk, islandsk og tysk. Det finst heile 10 samiske språk eller hovuddialektar,.

Samisk språk i Noreg - Samiske Veiviser

 1. Samisk opplæring i grunnskolen har slik ordlyd når det gjelder organisering av samisk undervisning utenfor samiske distrikt: Siden finsk og kvensk språk hører til en annen språkfamilie enn norsk, og dermed også er svært forskjellig fra norsk,.
 2. Samiske mennesker - Sámi people. fra Wikipedia, den frie encyklopedi. For annen bruk av samisk, se samisk (disambiguation). For ikke å forveksle med Suomi, samojediske folk eller semittiske mennesker. Samer omdirigerer her. For Samis Foundation, se Sam Israel. <Den mal.
 3. oritetsspråk i Norge. LK06. Vis kompetansemål. Samene har status som urfolk i Norge, og samisk er Hvilken språkfamilie tilhører romanispråket? Romanispråket er et blandingsspråk. Hvilke(t) språk er grammatikken hentet fra,.
 4. Slik jeg har forstått det, så kan samisk deles opp i 4 underspråk, vest-samisk, nord-samisk, sør-samisk og kola-samisk. Hvorvidt disse kan regnes som 4 helt bestemte språk, eller om delingen bare er grovt utført for å få en bedre forståelse av den samiske språkfamilie, det tør jeg ikke svare på

Termen språkfamilie brukes særlig om de største gruppene som lar seg påvise, for eksempel den indoeuropeiske språkfamilien, den uralske språkfamilien og den austronesiske språkfamilien. Mindre grupper av språk som hører nøyere sammen innenfor en språkfamilie, kalles gjerne en. NDLA film er en tjeneste i samarbeid med Norgesfilm De tradisjonelle restriksjonene på bruk kan kanskje sammenlignes med norsk politikk overfor samisk, men i dag er sitasjonen i hvert fall at kurdisk brukes både på tv og radio. Litt varierende fra land til land og fra region til region ser man også at språket brukes i skole, lokale myndigheter og på veiskilt identifisere de samiske språkene og fortelle om likheter og forskjeller mellom dem og fortelle om den finskugriske språkfamilie ; gjør rede for rettigheter i forbindelse med samisk språk; Side 9 Av 14 Ressurser for alle fag.. Kommer fra en annen språkfamilie. Den viktigste grunnen til at finsk høres så mystisk ut for oss, er at det kommer fra en helt annen språkfamilie. Dansk, norsk og svensk tilhører den germanske språkfamilien, som kan føres tilbake til fellesspråket indoeuropeisk - sammen med mange språk i Asia og Europa

Samisk - spraksida.n

språk i Norge – Store norske leksikon

Samisk som førstespråk har kompetansemål etter 2., 4., 7. og 10 årstrinn i grunnskolen og i videregående skole etter Vg 1, Vg 2 og Vg3 i studieforberedende utdanningsprogram. På yrkesfaglige utdanningsprogram vil summen av timene i samisk på Vg1 og Vg2 være mindre enn på Vg1 studieforberedende utdanningsprogram XMind is the most professional and popular mind mapping tool. Millions of people use XMind to clarify thinking, manage complex information, brainstorming, get work organized, remote and work from home WFH Kryssordkongen fant 445 mulige svar til kryssordhintet språk. Søk blandt mange hint og løsningsforslag på kryssordkongen.n Anmeldelser av Fransk Språkfamilie Referanse. Fransk Språkfamilie Samling. Gjennomgå Fransk Språkfamilie 2020 referanseeller søk etter Kwied også Moir&blanc Photos. Gå videre. Siste Nordiske språk og samisk - ppt laste ned. August schleicher utvikla og stamtreteorien. bilde Samisk familie (Norge, ca. 1890-1900), fotokromtrykk Samenes historie handler om urbefolkningen (samene) i nordvestområdene av Europa og deres forhold til andre folkeslag i dette området. 132 relasjoner

Litauisk språkfamilie. Indoeuropeiske språk er en språkfamilie som inneholder hundrevis av språk, inklusive de fleste store språk i Europa og mange språk på det indiske subkontinent (), det iranske høylandet (Sørvest-Asia) og Sentral-Asia. Start studying Samiske spørsmål. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools New York (NRK): Tidligere leder i Russlands største urfolksorganisasjon befinner seg i New York med familien sin. De tør ikke å reise tilbake til Russland Samisk har visst røtter i den Ugriske språkfamilie, en språkfamilie som merkelig nok inkluderer finsk, estisk og ungarsk. Den er faktisk ikke blant de indo-europeiske språkene (som så og si hele europa europa har til felles)

Språkfamilie: Norsk språk hører til den . indo-europeiske. språkfamilien. (Kilde: Torp/ Vikør; «Hoveddrag . Dett er bokmål, nynorsk og samisk. Skriftspråkene. bokmål og nynorsk er to varianter av norsk. I dag er også språket i forandring. Vi får mange låneord inn i språket,. Start studying Språkhistorie, dialekt og samisk språk.. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget Kanalveien 51 5068 Bergen Organisasjonsnummer: 964 234 973 MVA Telefon: +47 55 38 88 00 E-post: post@fagbokforlaget.no Kontakt os Samenes opprinnelse. En internasjonal gentest viser nå hvor samene opprinnelig kom fra og konklusjonen er overraskende Samenes nasjon er kjent som Det er for eksempel flere ganger mer substratumleksikon for jakt og fiske enn det er tilsvarende ord av uralsk opprinnelse i samisk og. - Egentlig er samenes opprinnelse ulike grupper, som kom til den skandinaviske halvøya under forskjellige. All of that being said, we are a friendly, honest company, based in London, UK, and this document is far scarier than we are! We're happy to answer any questions on hello@utalk.com or give us a call on +44 (0)207 371 7711

Uralske språk er ein språkfamilie som består av to hovudgrupper: dei finsk-ugriske (som før vart sett som ein sjølvstendig språkfamilie) og dei samojediske. Tre uralske språk, alle finsk-ugriske, er offisielle språk i eigne nasjonalstatar: ungarsk, finsk og estisk Den finsk-ugriske språkfamilie omfatter idag de samiske språk, finsk, estisk og magyar som er det offisielle språket i ungarn. Jeg har flere steder lest og hørt. Ugriske språk er samnemnaren på ungarsk og på dei obugriske språka khantisk (tidl. kalla ostjakisk) som på si side har vore delt opp i ugrisk og finsk-permis Tyrkiske språk er en språkgruppe bestående av minst 35 språk, som til sammen utgjør en språkfamilie.Språkene blir talt fra middelhavet og det sørøstlige Europa i vest til det vestlige Kina, Mongolia og det nordøstlige Sibir i øst. De tyrkiske språkene er antatt utgått fra et prototyrkisk urspråk.. Tyrkiske språk blir talt av omkring 170 millioner mennesker; hvis vi tar med.

Den uralske språkfamilien er en språkfamilie som består av to hovedgrupper: de finsk-ugriske (som før ble ansett som en selvstendig språkfamilie) og de samojediske.Tre uralske språk, alle finsk-ugriske, er offisielle språk i egne nasjonalstater: ungarsk, finsk og estisk.Med unntak av minoriteter i de skandinaviske landene (og Latvia) hører de andre uralske språkene hjemme i Russland Sonen for formidling og diskusjon om samenes historie. Bilde: Sjøsamer på vei tilbake fra lofotfiske. Verdens modigste sjøfolk ifølge den engelske tegneren Du må logge inn for å se lærerinnholdet. Tilgangen er gratis. LOGG INN Aktiver tilgangen selv - raskt og enkelt. Dette krever at du allerede har konto i Fagbokforlagets e-portal Hvor kommer språket vårt fra? 0 Mange av språkene i Europa stammer fra et felles urspråk, nemlig fra indo-europeisk. 0 Norsk har røtter i språk som persisk, urdu, hindi, kurdisk, og albansk. 0 De menneskene som slo seg ned nord i Europa utviklet det germanske språket. 0 I dag sier vi at norsk hører til de nordiske språkene. 0 Språkfamilie: Norsk språk hører til den indo-europeiske.

Fakta om samiske språk - regjeringen

Østersjøfinske språk inngår i en større språkfamilie som blir kalt for den finsk-ugriske (eller uralske) språkfamilien. De nærmeste språkslektningene til de østersjøfinske språkene, er de samiske språkene. Det østersjøfinske språkområdet er stort og kun to av språkene, estisk og finsk, er offisielle språk i egne nasjonalstater Uralske språk, språkfamilie som omfatter om lag 30 språk. De uralske språkene deles i to hovedgrupper: finsk-ugriske og samojediske språk. De to gruppene antas å ha utviklet seg fra et felles grunnspråk, ur-uralsk (proto-uralsk), som har vært talt av et jeger- og fiskerfolk i Ural-traktene, med et sentrum vest for Uralfjellene, for 7000-10 000 år siden OAHPA! er en nettressurs til samisk språkopplæring. Trinn: 8-10, VGS, Høyere utdanning Emner: Andre samiske språk, Samiske språk, Språ Hvilken språkfamilie tilhører de samiske språkene? Hva er forskjellen mellom kasusspråk og ordstillingsspråk? Hvordan skiller norsk seg fra de fleste andre språk, når det gjelder vokaler? Hva er retroflekse lyder? Hvilke andre språk har retroflekse lyder? I hvilke språk har flere konsonantkombinasjoner enn norsk? Hva er tonemer

Når man snakker om de nordiske språkene, er det norsk, dansk, svensk, islandsk og færøysk man snakker om. Selv om det finnes flere språk i Norden, som for eksempel samisk tilhører disse en annen språkfamilie, nemlig den uralske språkgruppen • - hva en språkfamilie og språkgrein er • - hvordan språk kan påvirke hverandre NorskPluss VGS: nivå 3/B1: språklig mangfold - Norske dialekter - samisk - språkfamilier - ordklasser - lånord 6 Flerspråklighet i Norge - Språklig variasjon i Norge - Språkmøter før og nå - Fordeler og utfordringer for en flerspråklig ungdo Til hvilken språkfamilie hører samisk? Den uralske språkfamilien. 11. Hvor mange ulike nye språk blir brukt i norge idag? rundt 60 forskjellige. 12. Hva heter den språkfamilien som norsk hører til? Nevn fem andre europeiske språk fra samme språkfamilie? Den indoeuropeiske språkfamilien. (Norsk, svensk, dansk, tysk, Finsk

Norsk - Den nordiske språkfamilien - NDL

De viktigste attraksjonene inkluderer Nordkapp, petroglifene i Alta og de samiske kommunene Karasjok og Kautokeino. Det er ingen trær på kysten av de nordligste fjordene, og landskapet er noen ganger som på månen. Troms Troms fylke inkluderer Tromsø, hovedbyen i Nord-Norge, samt fire knapt tilgjengelige nasjonalparker Free library of english study presentation. Share and download educational presentations online

Bokmål-nordsamisk ordbok DinOrdbo

Derfor blir vi undervist med fjernundervisning, med lærar på skjerm. Samisk er ikkje det enklaste språket å læra, og særleg ikkje for ein nordmann. Det høyrer til ein heilt annan språkfamilie enn norsk og er ikkje eingong indoeuropeisk. Det er i slekt med finsk, estisk og ungarsk, og høyrer altså til den finsk-ugriske språkfamilien I Norge har vi fire nasjonale minoritetsspråk. Disse er kvensk, romanes, romani og samisk. Samisk regnes i tillegg som et offisielt språk. I senere tid har vi også fått mange, nye minoriteter til Norge, og disse har til sammen ca 200 språk. Europa som verdensdel har kun ca 3 % av verdens språk, så hvo Uralske språk er ein språkfamilie som består av to hovudgrupper: dei finsk-ugriske (som før vart sett som ein sjølvstendig språkfamilie) og dei samojediske.Tre uralske språk, alle finsk-ugriske, er offisielle språk i eigne nasjonalstatar: ungarsk, finsk og estisk.Med unntak av minoritetar i dei skandinaviske landa og Latvia høyrer mest alle dei andre uralske språka heime i Russland. Når vi så forlater den indoeuropeiske språkfamilie og kommer over i den uralske familie og den finsk-ugriske gruppe, I samisk er det ingen tradisjon for noen nysehilsen. Innen de semittiske språk er det som allerede nevnt vanlig i maltesisk og arabisk å hilse i nevnte situasjon. I hebraisk sier man labriut (til din helse)

Samiske språk - Allkunn

Samisk, derimot, er et finno-ugrisk språk, beslektet med finsk, estisk og ungarsk, og tilhører dermed en helt annen språkfamilie enn den indoeuropeiske. Det er altså ingen likheter mellom samisk og færøyisk, nær sagt uansett hvor langt du går tilbake Dette i sin tur førte til at jeg ville vite hvilken sorts språk samisk er. Samiskan er beslektet med finska og estniska og ungerska, alltså en helt annen språkfamilie (den uralske) enn den germanske språkfamilien som de skandinaviske språken tilhør. Det samiske verbet *orrut* betyder på norsk å være, å bli, å bo og å synes Ungarsk hører til den samme språkfamilie som estisk, finsk og samisk (ugriske språk). Oversettertjenester levert av Norsk Språkservice (fordítóiroda) inkluderer ungarsk-norsk oversettelse og norsk-ungarsk oversettelse av høy kvalitet, ungarsk korrekturlesning og tekstredigering Det vi har til felles er at våre to skoler tilbyr undervisning i hvert sitt minoritetsspråk; bretonsk (tilhører keltisk språkfamilie) og samisk, vi bor i regioner med en levende minoritetskultur, samt at vi også representerer en kystkultur. I år er tema for samarbeidsprosjektet nettopp kystkultur, og sanger og legender knyttet til.

Finsk-samiske språk - Wikipedi

som ikke skriver eller snakker samisk. Studentene må snakke samisk, både med hverandre og lærerne. De har vasket maten. De har vasket maten. Bra, Runa! Ann-Helen er lærer i Narvik. Hun bestemte seg for å lære seg samisk, selv om det er vanskelig. Veldig vanskelig! Det er veldig vanskelig. Det er en helt annen språkfamilie Generelt om Nordiske språk Nordiske språk var i 2009 snakket av ca. 18 mil. mennesker. Felles for alle språkene er at de stammer germansk, og befinner seg hovedsaklig i Norden. Den eldste formen av nordisk språk kalles urnordisk, som var et generelt språk snakket i Norden før vikingtiden, men det hadde noen dialektskiller.Nå blir nordiske språk delt inn i to grupper; østnordisk som.

Jo det er de, men finsk, samisk og kvener hører faktisk til den finskugriske språkfamilien og grønnland til eskimoisk språkfamilie Så alle land i Norden er altså ikke i den nordiske språkfamilien? Det stemmer! Finland og Grønnland er ikke en del av den nordiske språkfamilien. Hva med norsk da Det er, sammen med samisk, østersjøfinsk og maltetisk, det eneste isolerte språket på det europeiske kontinentet. Forskerne regner med at språket i dag blir snakket av nesten 700.000 mennesker i Baskerland og 100.000 mennesker utenfor de nordspanske og franske baskerområdene KVENSK SPRÅK. I 2005 ble kvensk anerkjent som eget språk. Språket er del av den finsk-ugriske språkfamilie og er satt sammen av de forskjellige.. 2. Hvordan ­ bruke. Tett på. Tett på er en fellesbok for norsk YF Vg1 og Vg2. Verket er delt inn i fire deler. I tillegg har Tett på en omfattende nettressurs og finnes som Smartbok

samisk - Språknerderie

Sjekk språk oversettelser til Ido. Se gjennom eksempler på språk oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk VG 1. 1 Oppstart. Ekstraoppgaver. #nynov - skriv korttekstar; Kreativt verksted - billedkarusell; 2 Tekstane rundt oss. Test deg sjølv. Quiz 1; Quiz 2; Oversik Hvilken språkfamilie hører samisk til? eskimo-aleutisk; finsk-ugrisk; Hvem vedtok at shampo skulle skrives sjampo i Norge? Språkrådet; Stortinget; Purisme betyr. å holde det rent; å unngå å ta inn fremmede ord/lånord i et språk; Hvilke av disse landene praktiserer purisme? Danmark; Norge; Sverige; Island; Hva betyr det svenske ordet. Mandag 3. februar åpnet vi for spørsmål om samisk språk og kultur. I kommentarfeltet under kan du lese spørsmålene vi fikk inn. Her kan du blant annet lese om hvordan vår spaltist Jon Todal feirer samefolkets dag

Samelovens språkregler og forvaltningsområdet for samisk

Her gir vi deg hjelp og inspirasjon til å skrive oppgaven om «La det norske språket få dø ut», som gitt til skriftlig eksamen i Norsk hovedmål 17. november 2009. Dette gjør vi ved å vise en rekke idee ( Samuel Johannesen Balto (født 5. mai 1861, død 1921) var en norsk-samisk oppdager og eventyrer. WikiMatrix WikiMatrix Regissør Jim Kammerud har tidligere regissert Den lille havfruen II - Havets hemmelighet og 101 [] dalmatinere II, og forfatter Roger S. H Schulman tidligere filmer inkluderer Jungelboken 2, Balto , og Shrek Pihtesaemien web-baakoegærja Saemie gïeleteknoen web-baakoegærja, pihtesaemien - daaroen - pihtesaemien språkfamilie og kommer over i den uralske familie og den finsk-ugriske gruppe, finner man en parallell i det ungarske egesegere som også brukes som «skål» og betyr «til helse», mens man i Finland nøyer seg med et høflig spørsmål miten sulla menee (hvordan går det?). I samisk er det ingen tradisjon for noen nysehilsen

Samisk språk - Studienett

Hvilken språkfamilie tilhører Norsk, svensk , dansk, islandsk og færøysk? Den indoeuropeiske språkfamilien. Samisk og finsk hører til den uralske språkfamilien. Grøndlandsk hører til den eskimo-aleutiske språkfamilien. 4 Hvilke tre viktige punkter står det i Språkrådets strategiplan om norsk språkpolitikk fra samisk Vurdere tekster med utgangspunkt i egne opplevelser og med forståelse for språk og innhold 39-42 Skriftlig kommunikasjon språkfamilie, lånord, arveord, avløserord Muntlige ferdigheter Klassesamtaler, tavleundervisning, samarbeidslæring Skriftlige ferdigheter Skrive ege

Samisk 2 - vox.n

Minoritetsspråka samisk og kvensk, som snakkes både i Norge og Sverige, tilhører samme språkfamilie som finsk Quiz om nordiske språk . Det er mange likhetstrekk mellom de skandinaviske språkene, men både svensk, dansk og norsk har sine særegenheter Alle skal med: Intet språk er for lite eller sært for Pål Kristian Eriksens nye bok om minoritetsspråk. Noen språk er det vi kaller genetisk isolerte språk uten språkfamilie, foreldreløse barn som bor helt alene. Men selv disse utgjør jo en enkeltmedlemsfamilie. Her på Grønland i Oslo fant vi forresten fire ord for «frisør» Læreplan i finsk som 2. språk Læreplankode: FIN1-01 Side 3 av 10 Språklæring Hovedområdetspråklæring omfatter kunnskap om det finske og kvenske språket og innsikt i egen språklæring. Å kunne vurdere sin egen språkbruk, definere sine egne behov o Grønland er også et nordisk land, men språket der tilhører en annen språkfamilie. Samisk er også et svært truet språk. Ikke bare fordi det er minst, men enda mere fordi språket er spredt overt et veldig stort område og over 4 ulike stater i tillegg til å være delt opp i flere svært ulike dialekter

 • Nick jr spill.
 • Skai biltema.
 • Skihopp 2018.
 • Lage bokstaver til kake.
 • Hvordan sette zoladex.
 • Distinksjoner sjø.
 • Liriope muscari moneymaker prijs.
 • Redd for å dø under fødsel.
 • Rathaus kufstein.
 • Schottland mit dem wohnmobil und hund.
 • Bilbo beutlin haus grundriss.
 • Harald dey,.
 • Das wilde leben stream.
 • 3t åpningstider.
 • Kinder masken zum ausdrucken.
 • Velocity aachen gmbh aachen.
 • Treskjærer.
 • Hva er syrevekt.
 • Ticketveiling kortingsbon.
 • How to play blackbird on guitar.
 • Metabo kampanje.
 • Florida aktivitäten.
 • Biketouren seeland.
 • Bild in mehrere teile zerlegen online.
 • Lady greyjoy.
 • Köln museen öffnungszeiten.
 • Litteratur.
 • Nye yrker de siste årene.
 • Fnl.
 • The tallest man alive 2017.
 • Köln studentenwohnheim bewerbung.
 • Standortfaktoren automobilindustrie detroit.
 • Hvor se victoria.
 • Pauly d daughter.
 • Paderborn 90er party.
 • Båtnavn.
 • Gedichte übers kennenlernen.
 • Norservice trondheim.
 • Kjøp bilforsikring på nett.
 • Weinschmecker ingolstadt kulinarischer samstag.
 • Ambulanse studie.