Home

Rke sunnaas

RKE drives av Sunnaas sykehus HF på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF. Les mer om Regional koordinerende enhet Regional koordinerende enhet Enhetens oppgaver: Vurdere alle henvisninger til rehabilitering fra primærhelsetjenesten til private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med det regionale helseforetaket. Oppgaven til Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) er å fremme kunnskap og kompetanse til fagpersoner i hele rehabiliteringsfeltet, på tvers av diagnoser, pasientgrupper, helseforetak og institusjoner. RKR drives av Sunnaas sykehus HF Viktig melding om adressering til RKE Adresseregisteret i NHN har endret adressen til RKE (Regional koordinerende enhet i Helse Sør-Øst)innunder virksomheten Sunnaas sykehus HF. Alle elektroniske henvisninger til (RKE) i Helse Sør-Øst skal heretter adresseres ved bruk av Adresseregisteret i Norsk helsenett. Alle elektroniske henvisninger til Sunnaas sykehus HF skal sendes til samme adresse. Regional koordinerende enhet (RKE) i Helse Sør-Øst drives av Sunnaas sykehus, men er en selvstendig henvisningsmottaker. Det er en stor utfordring at henvsininger til RKE i stedet blir sendt til en adresse tilhørende Sunnaas sykehus. På det meste har det dreid seg om opptil 50 % feilsendinger

RKE drives av Sunnaas sykehus HF på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF. Henvisningsskjema kan lastes ned fra nevnte hjemmeside. B) Henvisninger fra sykehus (HF) sendes direkte til Skogli (evt. etter forutgående avtale pr telefon) C) Henvisning direkte til Skogli når du vil betale hele oppholdet selv NY arbeidsgruppe SUN Ryggm.registeret Sunnaas sykehus HF NY arbeidsgruppe RKE Henvisningsmottak Regional Koordinerende Enhet Utgått Wille, Anne Sunnaas sykehus HF Utgått XD3-1 Leger Sunnaas sykehus HF Utgått xxx PVO4 Leger Sunnaas sykehus HF Utgått xxx PVO4 Tverrfaglig Sunnaas sykehus H

I spesialisthelsetjenesten er det koordinerende enheter på to nivåer; det er regionale koordinerende enheter (RKE) i alle fire helseregioner og det skal være koordinerende enheter (KE) på hvert helseforetak (sykehus). Rehabiliterings- og habiliteringstilbud i Helse Sør-Øst finner du på en egen side på Sunnaas sykehus Sunnaas sykehus på Aker helsearena Trondheimsveien 235, Bygg 6 0586 Oslo. Fakturaadresse. Fakturaer til Sunnaas sykehus HF skal sendes på EHF-format til vår elektroniske fakturaadresse: 883971752. E-postadresse. Når du sender e-post til firmapost@sunnaas.no, er det dokumentsenteret som mottar denne og videresender til rett person eller.

Adresseendring RKE - (eks. Sunnaas) Viktig melding om adressering til RKE Adresseregisteret i NHN har endret adressen til RKE (Regional koordinerende enhet i Helse Sør-Øst)innunder virksomheten Sunnaas sykehus HF. Alle elektroniske henvisninger til (RKE) i Helse Sør-Øst skal heretter adresseres ved bruk av Adresseregisteret i Norsk helsenett RKE rettighetsvurdere Sunnaas har utviklet en rekke innovasjonsprosjekter som de har lagt i innovasjonsklynger med et årlig budsjett på 8‐9 mill kr: bevegelse, kognisjon, sår, pasientsikkerhet, spillteknologi med flere. Sunnaas er dermed et av de heleforetakene

Skal du besøke eller sende brevpost til RKE er vår adresse: Regional koordinerende enhet (RKE) ved Sunnaas sykehus HF, Bjørnemyrveien 11, 1453 Bjørnemyr. Helse Sørøst dekker rehabiliteringen, du må kun betale gjeldende egenandel (se www.helfo.no) opp til egenandelstak 2 Sunnaas ble grunnlagt av Rolf (1916-1979) og Birgit Sunnaas (1915-1992) i 1954. Ekteparet Sunnaas hadde en institusjon som i menneskesyn og innhold lå langt forut for sin tid. Rolf Sunnaas la stor vekt på at pasientene skulle være omgitt av vakre omgivelser, og at kvaliteten på tjenestene sykehuset hadde å tilby skulle være av ypperste klasse Regional koordinerende enhet (RKE) ved Sunnaas sykehus HF har oversikt og gir informasjon om offentlige og private habiliterings- og rehabiliteringstilbud i helseregion sør-øst. Regional koordinerende enhet (sunnaas.no) På noen områder utgjør rehabilitering og habilitering en større del av behandlingen og forløpet

Regional koordinerende enhet - Sunnaas sykehu

Regional kompetansetjeneste for - Sunnaas sykehu

 1. Sunnaas Sykehus HF www.sunnaas.no. Bjørnemyrveien. 11 1453 BjørnemyrVis veibeskrivelse. 66 96 90... Vis nummeret. Hvor synlig er din bedrift? Ditt søk på rke ga 1 virksomheter og du har nådd slutten av listen
 2. ner samtidig om at henvisninger til rehabilitering ved private. Sunnaas sykehus er Norges største spesialsykehus innen rehabilitering og fysikalsk medisin for pasienter med komplekse funksjonstap etter sykdom og skade Kari Mette Dukefoss Holte, Rådgiver Regional koordinerende enhet.
 3. Rke As Nesodden - Finn firmaer, adresser, telefonnumre. Ditt søk på rke as nesodden ga 1 virksomheter og du har nådd slutten av listen
 4. Sunnaas ble grunnlagt av ekteparet Rolf og Birgit Sunnaas på Nesodden i 1954. Deres menneskesyn og visjon for stedet lå langt forut for sin tid. Her skulle pasientene få helhetlig omsorg i vakre omgivelser, og sunn og god mat og kulturtilbud kom i tillegg til behandling av ypperste kvalitet

Sunnaas sykehus er Norges største spesialsykehus innen rehabilitering og fysikalsk medisin, og er ett av 11 helseforetak i Helse Sør-Øst. Sykehuset behandler rundt 3000 pasienter inneliggende pr. år. I tillegg kommer ca 4500 polikliniske konsultasjoner. Pasienttilbudet er basert på tverrfaglig kompetanse, og målgruppen er pasienter med komplekse funksjonstap etter sykdom og skade. Kontaktinformasjon for Sunnaas Sykehus HF Bjørnemyr, telefonnummer, adresse, se informasjonen om firmaer Gamle og nye organisasjonsnavn i DIPS, Sunnaas sykehus og RKE Gamle navn avdelingsnivå i DIPS Gamle KORTnavn avdelingsnivå i DIPS2 Nye navn avdelingsnivå i DIP

Fastlegeportalen - Adresseendring RKE - (eks

 1. Rolf Sunnaas (født 10. november 1916 i Oslo, død 8. januar 1979) var en norsk helseleder. Han grunnla Sunnaas sykehus sammen med kona Birgit Sunnaas i 1954.. Under andre verdenskrig var han aktiv i motstandsbevegelsen, og måtte flykte til Sverige i 1943. Her arbeidet han med å organisere matforsyninger, blant annet under tilbaketrekkingen fra Finnmark.. Han var ridder av St. Olavs Orden.
 2. RKE ved Sunnaas sykehus HF (Helse Sør-øst). Ventetid. Etter at vi har mottatt henvisning fra helseforetak eller vurderingsenhet gis beskjed i løpet av en uke om når man kan forvente å blir tatt inn til rehabilitering. Ventetiden på de forskjellige diagnosegruppene finner du her
 3. Regional koordinerende enhet (RKE) i Helse Sør-Øst drives av Sunnaas sykehus HF på oppdrag fra det regionale helseforetaket i regionen. RKE er organisert som en enhet i sykehusets samhandlingsavdeling
 4. Via Fastlege til RKE- Sunnaas HF. Individuelle plasser. Rullerende inntak for alle individuelle dag, døgn og kartleggingsplasser. Gruppeinntak. Rullerende hver 3 uke. Ankomst og avreise torsdag. Kontakt oss om du har spørsmål: 62 33 45 00 / 62 33 45 1
 5. Søknad frå fastlegar og privatpraktiserande avtalespesialistar: Send søknaden elektronisk til Regional koordinerende enhet (RKE) v/ Sunnaas sykehus. For elektronisk søknad, søk på «RKE» i adresseregisteret. Søknadar frå andre regionar sendast til vurderingseininga i den aktuelle regionen

The Regional Coordination Unit (RKE) and The National Centre of Expertise for Rare Diagnoses (TRS) are also organised within the hospital. Sunnaas Rehabilitation Hospital is a guiding force in the acquisition of knowledge and expertise concerning rehabilitation, and hopes to take a leading role in future development in the field of rehabilitation Sunnaas sykehus har opprettet en veiledningstelefon for å kunne gi pasienter individuelle rehabiliteringstjenester og veilede kommunehelsetjenesten, på avstand. Helsemyndighetene vil sikre tilstrekkelig kapasitet til å behandle pasienter som blir alvorlig syke av Covid-19 Via Fastlege til RKE- Sunnaas HF. Vi mottar også direkte henvisninger fra LHL- Gardermoen som rettighetsvurderer, før det sendes henvisning til oss. Individuelle plasser. Rullerende inntak for alle individuelle dag, døgn og kartleggingsplasser. Gruppeinntak Rullerende hver 3 uke. Ankomst og avreise tirsdag

Raskere tilbake/Helse og arbeid, Sunnaas sykehus HF, Bjørnmyrveien 11, 1453 Bjørnemyr. Kontakt: Kontaktperson Annveig Hella-Halvorsen tlf: 45441311 mail: annvhe@sunnaas.no. Tverrfaglig poliklinikk - muskel/skjelett, Sykehuset Innlandet Hva: Tverrfaglig poliklinikk for muskel/skjelettplager (sammensatte lidelser). Besøksadresse Klart du kan kjøre ski og mestre snø og is etter skade! Bli med på Camp Spinal | Vinter på Hafjell og opplev adrenalin i bakken og viddas stillhet med hundespann. Camp Spinal | Vinter gir deg inspirasjon og motivasjon til å bli glad i den norske vinteren igjen. Vi vil lære deg grunnlegge Kurskalender Kurs som er merket med fulltegnet eller er under gjennomføring kan du ikke melde deg på. Er ønsket kurs fulltegnet og du vil sette deg på venteliste, meld deg på første ledige og legg inn en kommentar om hvilket kurs du ønsker

Henvisninger til Regional koordinerende enhet - Sykehuset

 1. Koronavirus. Helse Sør-Øst RHF er i grønn beredskap og beredskapsledelse opprettholdes. Sykehusene er klare for å kunne ta imot flere koronasmittede pasienter hvis det igjen blir en økning i covid-19-pasienter som trenger sykehusinnleggelse
 2. Søknad skal sendes elektronisk til Regional koordinerende enheten (RKE) ved Sunnaas sykehus HF. (Søk på RKE i det nasjonale adresseregisteret). Telefon: 800 300 61. Gå til nettsted (Scroll litt ned på siden for å finne informasjon om henvisninger
 3. Unicare Jeløy i Moss har lang erfaring innen rehabilitering for ulike diagnoser. Vi tilbyr også tjenesten egenbetalt rehabilitering. Les mer her
 4. Nord-Norge: Regional vurderingsenhet (RVE) Telefon: 776 27235 / 776 69434 E-post: post@unn.no Åpningstider: Mandag - fredag 08:00-15:30 (stengt mellom kl 11:30-12:00) Postadresse: UNN Tromsø, Rehabiliteringsavdelingen, Regional vurderingsenhet for somatisk rehabilitering i Nord-Norge (RVE Nord), Postboks 11, 9038 Tromsø Elektronisk henvisning: RR
 5. Helse Sør-Øst: Regional koordinerende enhet (RKE) ved Sunnaas sykehus HF for vurdering. Helse Midt Norge: Regionalt henvisningsmottak for private rehabiliteringsinstitusjoner i Midt- Norge (RVE) ved Levanger. Henvisninger kan ikke sendes direkte til Unicare Rehabilitering, men må sendes til RKE eller RVE

Sunnaas sykehus, inkludert Regional koordinerende enhet (RKE), tok løsningen i bruk 4. juni. - Vi ser allerede at løsningen er et nyttig verktøy for oss, sier overlege Lars Nysether ved Sunnaas og RKE.</p> Henvisning fra fastlege til oss. Søknaden fylles ut av lege på elektronisk søknadsskjema. Henvisninger innen Helse Sør-Øst. Henvisninger fra fastleger og privatpraktiserende avtalespesialister til private rehabiliteringsinstitusjoner i Helse Sør-Øst sendes elektronisk til Regional koordinerende enheten (RKE) ved Sunnaas sykehus HF. Send elektronisk via Digipost til: regional. Sunnaas sykehus HF - Rehabiliteringsrådgiver (ref.nr. 2869415930). Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Du må være utredet av øre-nese-hals-spesialist før henvisning. Spesialist i helseforetak kan sende henvisning direkte til HLF Briskeby elektronisk / per post. Fastlege / privat ØNH-spesialist må sende henvisning til Regional koordinerende enhet (RKE) for godkjenning. RKE ønsker at henvisningen sendes på digipost Regional koordinerende enhet (RKE) i Helse Sør-Øst drives av Sunnaas sykehus HF på oppdrag fra det regionale helseforetaket i regionen. Både spesialisthelsetjenesten og kommunene er pålagt å ha en koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Hvordan søke - Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter A

Det er rehabiliteringstilbud ved helseforetakene (sykehusene) i regionen. I tillegg har Helse Nord RHF inngått avtaler om rehabiliteringstjenester med private rehabiliteringsinstitusjoner. På denne siden finner du oversikt over helseforetak og private rehabiliteringsinstitusjoner. Du kan også se hvilke rehabiliteringstilbud som finnes til ulike diagnosegrupper Klart du kan leve et aktivt liv etter skade. Bli med oss og prøv ut blant annet selvforsvar, rugby, håndball, styrketrening og svømming. På Camp Spinal Sommer får du prøve ut over 15 ulike idretter og aktiviteter. I tillegg får du selvstendighetstrening og trening på basisferdigheter som forflytnin Via Fastlege til RKE- Sunnaas HF. Individuelle plasser. Rullerende inntak for alle individuelle dag, døgn og kartleggingsplasser. Gruppeinntak. Rullerende hver 3 uke. Ankomst og avreise onsdag. Kontakt oss om du har spørsmål: 62 33 45 00 / 62 33 45 1 sunnaas.no Sunnaas sykehus er Norges største spesialsykehus innen rehabilitering og fysikalsk medisin for pasienter med komplekse funksjonstap etter sykdom og skad

Leder Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst Stillingen som leder av Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst, Sunnaas sykehus blir ledig fra 1. juni da dagens leder går av med pensjon. RKE formidler informasjon om alle rehabiliteringstilbud innenfor spesialisthelsetjenesten i helseregionen Fastlegeportalen inngår i samnet.no, en plattform med flere unike løsninger relatert til samhandling mellom helseaktører i Norge.Nettstedet er et tilbud for fastleger vedrørende ordinære henvisninger og oppfølging av de mest vanlige diagnoser og behandlingsformer Kilde: RKR- Sunnaas Sykehus HF. Hva vi vet om rehabilitering etter Covid-19? Alle henvisninger til opphold skjer via fastlegen til RKE-Sunnås eller via sykehus og direkte til Ringen. Vårt inntaksteam behandler alle søknader før det fattes et vedtak eller avslag på plass Regional koordinerende enhet (RKE) i Helse Sør-Øst drives av Sunnaas sykehus HF på oppdrag fra det regionale helseforetaket i regionen. Vikariat 1: 100% stilling fra snarest mulig til 31.08.16, med mulighet for fast stilling. Vikariat 2: 50% stilling fra 01.02.16 til 31.12.16. Søknader vil bli vurdert fortløpende. Arbeidsoppgave

Om Sunnaas sykehus - Sunnaas sykehus

Video:

Habilitering og rehabilitering - Helse Sør-Øst RH

Unicare Friskvern: Fastlege, helsesykepleier eller legespesialist sender henvisning (elektronisk) til Helse Sør-Øst, Regional koordinerende enhet (RKE) ved Sunnaas sykehus HF for vurdering. Ta kontakt med oss for mer informasjon om henvisning eller for å få tilsendt henvisningsskjema Rke As - Finn firmaer, adresser, telefonnumre. Ditt søk på rke as ga 1 virksomheter og du har nådd slutten av listen. rke as ga 1 virksomheter og du har nådd slutten av listen Om RKE. RKE har oversikt over, og gir informasjon om offentlige og private habiliterings- og rehabiliteringstilbud i helseregion sør-øst. RKE rettighetsvurderer alle henvisninger fra fastleger til private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med det regionale helseforetaket, i tillegg til å drifte den nasjonale rehabiliteringstelefonen De regionale koordinerende enhetene (RKE) gir informasjon om tilbudene innen habilitering og rehabilitering i sine respektive helseregioner på sine nettsider og på ReHabiliteringstelefonen 800 300 61. Sunnaas sykehus tilbyr nå en utvidet veiledningstjeneste for rehabilitering Sunnaas sykehus Regional koordinerende enhet (RKE), adresse, telefon, telefaks, e-post, kart Flying over Norway, Fagerstrand, Steilene, Sunnås sykehus, pasienter og personale stående på tak og vinker, Snarøya, huset til Arne Hjeltnes

Kontakt oss - Sunnaas sykehu

RKE vurderer henvisninger fra fastleger, privatpraktiserende spesialister, manuellterapeuter, kiropraktorer og andre med henvisningsrett. Henvisninger fra relevant spesialist i sykehus skal sendes direkte til institusjonen det søkes til. Fyll ut dato, sted og henviser sin signatur Henvisning og inntak. Du kan henvises direkte fra sykehus ved at sykehuset henviser deg til et av våre rehabiliteringssentre. Henvisning fra fastlege og/eller privatpraktiserende avtalespesialister skal sendes elektronisk til Regional koordinerende enhet (RKE) ved Sunnaas sykehus HF eller til Regional Vurderingsenhet (RVE) for vurdering Psykisk helse, rus og avhengighet. Psykisk helse, barn og unge; Psykisk helse, voksne; Rus og avhengighet; Fysisk helse. Aldersdemens; Arbeidsmedisin; Barneavdelin Sunnaas sykehus, inkludert Regional koordinerende enhet (RKE), tok løsningen i bruk 4. juni. - Vi ser allerede at løsningen er et nyttig verktøy for oss, sier overlege Lars Nysether ved Sunnaas og RKE

idrettshels

Sunnaas sykehus HF er Norges største spesial­ sykehus innen fysikalsk medisin og rehabilitering. (RKE) og det landsdekkende kompetanse­ senteret TRS er også organisert i sykehuset AiR Klinikk via RKE Sunnaas Fastlege BHT Spesialist NAV ARR Poliklinikk STHF NK ARR Uni Helse randomiserer Døgn AiR Dag STHF Informasjon Vurdering inklusjons-/ eksklusjonskriterier JA . Intervensjonene . Likheter •ARR-intervensjoner i spesialisthelsetjenesten •Komplekse intervensjone

Utdanning - Sunnaas sykehus

Sunnaas sykehus - Wikipedi

Unicare Bakke ligger i nærheten av Halden. Rehabiliteringssenteret tar imot benamputerte personer med behov for aktiv rehabilitering. Unicare Bakkes ansatte jobber i tverrfaglige team bestående av legespesialister innen allmennmedisin, indremedisin, ortopedi og fysikalsk medisin og rehabilitering. I tillegg til sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, logoped, sosionom, psykolog. Rke As Bjørnemyr - Finn firmaer, adresser, telefonnumre. Ditt søk på rke as bjørnemyr ga 1 virksomheter og du har nådd slutten av listen rke hsØ Følgetilstander etter kreftbehandling Myalgi, tretthet, uavklart funksjonssvikt m.m. Post Covid-19 rehabilitering Rehabilitering etter kreftbehandling RKE- Generell henv. RKE- Helse- og arbeid RKE- Hjertestykdommer RKE- Lungesykdommer RKE- ME/CFS RKE- Meniet/Tinitus RKE- Revmatologiske tilstander RKE- Sykelig overvekt Sekvele hjerneskade Sekvele ryggmargskade, polio, MS Tilstander. Henvisninger fra fastleger og privatpraktiserende avtalespesialister til private rehabiliteringsinstitusjoner i og utenfor helseregion sør-øst skal sendes elektronisk til Regional koordinerende enhet (RKE) ved Sunnaas sykehus. Søk i det nasjonale adresseregisteret og skriv RKE. Da finner du oss

Rehabiliteringstilbud - Akershus universitetssykehu

Søknad sendes elektronisk til Regional koordinerende enhet (RKE) ved Sunnaas sykehus HF. (Når det søkes i det nasjonale adresseregisteret - skriv; RKE ). Egenfinansiert. Opphold avtales ved å ta direkte kontakt med oss for en uforpliktende prat. Kontakt oss. Last ned søknadsskjema RKE ved Sunnaas sykehus Bjørnemyrveien 11 1453 Bjørnemyr. Ta eventuelt kontakt med Helse Sør-Østs informasjonstelefon for rehabilitering: 800 300 61. Det er Helse Sør-Øst som dekker kartleggingen og rehabiliteringen, deltakeren må kun betale gjeldende egenandel (se www.helfo.no) opp til egenandelstak 2 I vår region har Sunnaas sykehus fått i oppdrag og drive den regionale koordinerende enheten for rehabilitering i Helse Sørøst. På RKE nettsiden finnes informasjon om rehabiliteringstilbud som finnes, om ulike læringsressurser, og om ReHabiliteringstelefonen - 800 300 61 - som er en landsdekkende telefontjeneste som gir informasjon om rehabiliterings- og habiliteringstjenester Rehabilitering og opptrening Bjørnemyr, Helsesentre, Kompetansesentre, Helserehabilitering, Etterbehandling, Opptreningssentr

Hjerterehabilitering LH

Regional koordinerande eining (RKE) Ulike erfaringer med forskning og implementering av robotikk på Sunnaas Sykehus presenteres, med rom for spørsmå. Torsdag 15.04. Forskningskonferanse: Norsk akademi for habiliteringsforskning. Velkommen til forskningskonferanse i Bergen wolverhampton football club Henvisninger til rehabilitering fra fastleger og privatpraktiserende avtalespesialister til private rehabiliteringsinstitusjoner i og utenfor helseregion sør-øst skal sendes elektronisk til Regional koordinerende enhet (RKE) ved Sunnaas sykehus best yoga app via Norsk Helsenett. Du kan også søke i det nasjonale adresseregisteret ved å skriv RKE

Hvordan henvise - Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter A

skape gode og helhetlige pasientforløp. Sunnaas har en egen samhandlingsavdeling som ivaretar dette på overordnet, regionalt nivå. To regionale funksjoner, Regional koordinerende enhet (RKE) og Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR), inngår som viktige deler i samhandlingsavdelingen RKE Tom Alkanger Gun-Torill Gregersen / Tom Alkanger Ledere Bente Knutsmoen Bente Knutsmoen Dokumentsenteret Anette Narvesen Anette Narvesen Økonomi/HR Heidi Løes Hvattum Heidi Løes Hvattum . Title: PowerPoint-presentasjon Author: Grethe Solvang Created Date RKE drives av Sunnaas sykehus HF på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF. Henvisningsskjema kan lastes ned fra nevnte hjemmeside. B) Henvisninger fra sykehus (HF) sendes direkte til Skogli (evt. etter forutgående avtale pr telefon) Diagnoserelaterte program

Regional koordinerende enhet (RKE) - Helse Nord-Trøndela

HVA: Rehabiliteringsopphold på 3 uker, 5 ganger i året, se vår hjemmesider. FINANSIERING: Egenandel 128 kr/døgn, frikort. HENVISNINGSRUTINE: Lege på sykehus eller fastlege sender søknad til RKE: Regional Koordinerende Enhet, Sunnaas sykehus Fra 1. juli, 2017 blir private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med et regionalt helseforetak en del av fritt behandlingsvalg. Alle pasienter som får rett til habilitering eller rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, kan nå velge fritt mellom å motta helsehjelpen ved et offentlig tilbud eller en privat rehabiliteringsinstitusjon som har avtale med et regionalt helseforetak Informasjon fra RKE om tilbudet ved rehabiliteringsinstitusjoner. Postadresse: Regional koordinerende enhet (RKE) v/Sunnaas Sykehus HF. Bjørnemyrveien 11, 1453 Bjørnemyr Jeg ønsker å henvise en pasient for langvarige smerter Oppfølgingsenheten Frisk tilbyr kartleggingsopphold og rehabilitering for langvarigesmertetilstanderved våre avdelinger i Trondheim, Hamar, Elverum og Oslo. Henvisningsrutiner er litt forskjellige ut i frahelseregion, og hvem som er henviser - se under for nærmere opplysninger. Målgruppe: Hvem kan henvise: Leger i. Kari Mette Dukefoss Holte, rådgiver og spesialsykepleier ved Regional koordinerende enhet (RKE), Sunnaas sykehus HF. Kl. 14.05 Rehabilitering kohort vest Vegard Pihl Moen, forsker ved Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest, og førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet. Kl. 14.3

Sunnaas sykehus tilbyr nå en utvidet veiledningstjeneste

Sunnaas Sykehus bedrifter gulesider

- Jeg henviser ofte til Sørlandets Rehabiliteringssenter fordi jeg går god for kvaliteten på behandlingen her, sier fastlege Lars Undheim.Skjemaet med sjekklisten sendes elektronisk fra fastlegen til Regional koordinerende enhet (RKE) ved Sunnaas sykehus. De gjør en vurdering på om pasienten har rett på rehabilitering RehabiliteringsOpphold - INNLAND (Administreres av Regional Koordinerende Enhet (RKE) for Rehabilitering (på Sunnaas sh.) - tidligere kalt Sentral enhet for Rehabilitering) SøknadSkjema (pdf-må skrives ut for å fylles ut) SøknadSkjema (Word-kan fylles ut på pc-en HVA: Rehabiliteringsopphold på 3 uker, 5 ganger i året, se vår hjemmesider FINANSIERING: Egenandel 128 kr/døgn, frikort HENVISNINGSRUTINE: Lege på sykehus eller fastlege sender søknad til RKE: Regional Koordinerende Enhet, Sunnaas sykehus. Henvisende instans spesifiserer rehabiliteringsbehovet i søknaden Koordinater CatoSenteret er et rehabilitetsenter som ligger i Son, 50 km sør for Oslo.. CatoSenteret har siden 1998 gitt tilbud innen kompleks rehabilitering som en del av spesialisthelsetjenesten. Siden 2003 har Catosenteret også gitt tilbud innen arbeidsrettet rehabilitering (ARR) Vi tilbyr rehabiliteringstilbud til personer med MS ( Multippel Sklerose) etter avtale med Helse Sør-Øst og Helse Vest. Vi arbeider etter hjem-til-hjem prinsippet og samarbeider tett med bruker, brukers henviser og nettverk i forhold til rehabiliteringsmålene

Sparer tid, penger og miljø på sikker digital postgangVi lykkes hvis ulike tekniske plattformer snakker sammenNy informasjon om medisinske forhold ved ryggmargsbrokk

kompetansetjeneste rehabilitering (RKR), Sunnaas sykehus HF. Status og utvikling av nettsider for Regionale koordinerande einingar. Oppsummering av ReHabiliteringsveka 2014 i helseregionane. Workshop med www.Helsenorge.no; Møte med Helsedirektoratet om ReHabiliteringsveka, og aktuelle saker om rehabilitering, habilitering, IP og koordinator Kari Mette Dukefoss Holte Rådgiver/spesialsykepleier i Regional koordinerende enhet (RKE) i Helse Sør-Øst Kontaktinformasjon[rediger] Postadresse: RKE, Sunnaas Sykehus HF[1], 1450 Nesoddtangen, Norwa De regionale koordinerende enhetene (RKE) gir informasjon om tilbudene innen habilitering og rehabilitering i sine respektive helseregioner på sine nettsider og på ReHabiliteringstelefonen 800 300 61. Sunnaas sykehus har nå etablert en utvidet veiledningstjeneste for rehabilitering der all Sunnaas sykehus er Norges største spesialsykehus innen rehabilitering og fysikalsk medisin for pasienter med komplekse funksjonstap etter sykdom og skade. duadachq thrakisk gull nrk I RKE sitt brukerrådsmøte 8. januar ble to nye medlemmer ønsket velkommen og samtidig takket vi de to medlemmene som gikk ut av rådet

 • Hochzeitslocation lüneburg.
 • Helly hansen rider vinterbukse.
 • Deutsche berufsboxer.
 • Bryan ferry avalon.
 • Nova trondheim.
 • Søde citater om livet.
 • Blå og hvite fliser.
 • Berufskolleg am kothen lehrer.
 • Patrick bruel 2018.
 • Gecko shop online.
 • Hvordan takler du stress jobbintervju.
 • Infektion i kroppen utan feber.
 • Obike münchen vandalismus.
 • Eulenspiegel ansiktsmaling.
 • Cite this for me apa.
 • Gehobene gastronomie rheinhessen.
 • Knuts bar stralsund.
 • Descendants 2 streamcloud deutsch.
 • Regler for vaksinering av hund.
 • Svin flatbiff sous vide.
 • Falafel recept okokta kikärtor.
 • Conn iggulden rosekrigene 3.
 • Juridisk rådgivning for kvinner.
 • Brownies med 2 ingredienser.
 • Tyfus prins albert.
 • Byller i lysken.
 • Dan folger.
 • Hvordan lage overflødighetshorn.
 • Parkeringsbot regler 2017.
 • Handlingskjede atferdsanalyse.
 • Maaemo bok anmeldelse.
 • Får ikke sendt mms iphone 7.
 • Warum schwimmt ein schiff kindgerecht erklärt.
 • Charlie chaplin old.
 • Me3 jack.
 • Bakovervendt bilstol uten isofix.
 • Choklad cupcakes halloween.
 • Biografi sjangertrekk.
 • Norsk kiropraktor forbund.
 • Handicap parkering krav.
 • Årsregnskap norwegian.