Home

Fagplan i matte

Læreplan i matematikk fellesfag (MAT1-03

 1. Gjeldende læreplan Læreplan i matematikk fellesfag (MAT1-04) Gjelder fra: 1.8.2013 Gjelder til: 31.7.2021 UTGÅTTE Utgåtte / erstattede læreplaner . Læreplan i matematikk fellesfag (MAT1-03) Gjelder fra: 1.8.2010 Gjelder til: 31.7.2013 Læreplan i matematikk fellesfag (MAT1-02) Gjelder fra: 1.8.2009 Gjelder til: 31.7.201
 2. Læreplan i matematikk 1.-10. trinn (MAT01‑05) Delvis innført. Innføring av denne læreplanen starta 1.8.2020
 3. Læreplan i matematikk 1.-10. trinn Læreplankode: MAT01-05 Side 2 av 15 Om faget Fagrelevans og sentrale verdiar Matematikk er eit sentralt fagtilfor å kunne forstå mønster og samanhengar
 4. FAGPLAN i matematikk - treårig løp 1 Tallære og grunnleggende regning 2 Brøk og forhold 3 Prosent og promille 4 Potenser og røtter 5 Algebra 6 Likninger 7 Excel og økonomi 8 Statistikk 9 Geometri - begreper og egenskaper 10 Geometri - Måling og beregninger 11 Geometri - konstruksjon og avbildning 12 Funksjone
 5. Forord. Dette er en fullstendig fagplan i matematikk for 1. til 7. klasse.. Kunnskapsløftet skiller seg fra tidligere læreplaner ved at den kun har. kompetansemål etter tre av trinnene i barneskolen
 6. Kompetansemål etter 10. årssteget Tal og algebra Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . samanlikne og rekne om mellom heile tal, desimaltal, brøkar, prosent, promille og tal på standardform, uttrykkje slike tal på varierte måtar og vurdere i kva for situasjonar ulike representasjonar er formålstenleg
DUGNAD

Læreplan i matematikk fellesfag. Fastsett som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjeld frå 01.08.2013 . Gjeld til 31.07.2021 . Føremå Her er de nye læreplanene for grunnskolen og gjennomgående fag i videregående opplæring. For 1.-9. trinn og Vg1 blir de innført august 2020. For 10. trinn og Vg2 blir de innført august 2021. For Vg3 blir de innført august 2022. På Vgs omfatter nye læreplaner både fellesfag og programfag Spill for 1.-4. 1.

Læreplan i matematikk 1

 1. Dette studiet inngår i ordningen Kompetanse for kvalitet, Kunnskapsdepartementets strategi for etter- og videreutdanning av lærere.Ønsker man å delta på studier gjennom denne ordningen må man først søke om deltakelse via Utdanningsdirektoratets nettsider. Når Utdanningsdirektoratet har tildelt deg plass, vil du motta beskjed fra din skoleeier og deretter en e-post fra UiA
 2. Fagplan i Matematikk 1. trinn VÅR Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til På vei I mål læreverkI startgropa V Utvikle og bruke varierte reknestrategiar for addisjon og subtraksjon av tosifra tal Tall Kunne tegnene for addisjon og subtraksjons (+ og -) Kunne addisjon og subtraksjon med tallene opp til 3
 3. Vg1 - praktisk eller teoretisk matematikk?I de studieforberedende utdanningsprogrammene skal du ha 140 timer matematikk på Vg1. I de yrkesfag
 4. Vi fornyer alle læreplanene for grunnskolen og læreplanene for de gjennomgående fagene i videregående opplæring. Vi håper du både vil lese hver læreplan for seg, og lese læreplanene på tvers av fag
 5. Grunnleggjande ferdigheiter i matematikk Å kunne uttrykkje seg munnleg i matematikk inneber å gjere seg opp ei meining, stille spørsmål, argumentere og forklare ein tankegang ved hjelp av matematikk. Det inneber òg å vere med i samtalar, kommunisere idear og drøfte problem o
 6. Sinus 1P matematikk består av: lærebok med teori og oppgaver; og denne nettsiden; Velg kapittel i menyen. Til hvert kapittel finner du blant annet

 1. FagfornyelsenFra høsten 2020 skal undervisningen i alle skoler følge nye læreplaner for grunnopplæringa. Det er flere spennende elementer, med blant annet ny overordnet del som beskriver verdier og prinsipper for grunnopplæringa, ny læreplanstruktur, dybdelæring og tverrfaglige temaer.Cappelen Damm har lang erfaring med å utvikle læremidler for norske skoler, og vi jobber nå iherdig.
 2. Gjennom å lage mat og førebu måltid skal elevane få oppleve matglede og utvikle kunnskap om trygg og helsefremjande matlaging. Kostråda til helsestyresmaktene skal liggje til grunn for undervisninga og elevane skal få forståing for samanhengen mellom næringsstoff og helse og utvikle kompetanse til å kunne velje eit sunt og variert kosthald
 3. Fagplan Mat og helse 1 (30 studiepoeng) Fagplan Mat og helse 1 (30 studiepoeng) 2018-2019 . Health and Nutrition 1 (30 ECTS credits) Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 og trinn 5-10 . Heltid. Studieprogramkode: M1GLU. M5GLU. Emnekoder: MGMH2100. Fagplanen ble godkjent i studieutvalget 14. november 2016
 4. Om Nasjonal deleksamen. NOKUT gjennomfører nasjonale deleksamener i høyere utdanning på oppdrag av Kunnskapsdepartementet. Tre programområder er tilknyttet ordningen: sykepleierutdanningene, grunnskolelærerutdanningene og bachelorutdanningene i regnskap og revisjon
 5. Haslum skole har trinndelt Læreplanenes (LK06) kompetansemål på 2. 4. og 7. trinn til kompetansemål gjeldende for hvert enkelt trinn. Disse danner videre utgangspunkt for årsplaner (halvårsplaner) og ukeplaner der kontinuerlig påførte læringsmål og kjennetegn tar utgangspunkt i de nasjonale målene i LK06
 6. Golvet bør ha en overflate som er egnet til fysisk arbeid, for eksempel dansematte eller egnet tregolv. Golv og tak bør være matt og svart (blackbox), eventuelt hvitt (whitebox). Tilgang til stoler og bord er en fordel. Det er behov for lagerplass til kostymer, sceneelementer, lysutstyr og rekvisitter, med lett tilgang fra undervisningslokalene

Progresjonsplan for fagområdene i rammeplan for barnehager. Vi har laget en progresjonsplan for fagområdene i rammeplanen. Der har vi vist hvordan vi tenker vi jobber med de ulike fagområdene i de ulike alderstrinnene I Matte 2 vil du ha om funksjoner som består av flere variabler. Dette betyr at du vil blant annet lære å integrere og derivere med mer enn énvariabler. Det vil også bli gjennomgått eksempler hvor du lærer hvordan temaer fra matte 2 kan brukes i andre naturfaglige emner. Mekanikk 2. Fortsettelse av Mekanikk 1 ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 5. TRINN, SKOLEÅRET 2012-2013 1 Uke Fagemne (Hentet fra o Fagplan) Ukemål (Konkretiserte mål fra Fagplan) Læringsstrategier, metode Lærebøker, undervisningsmateriel Fagplan Nedenfor finner du SolstadAkademiets fagplan for Helhetsterapistudiet. Her finner du alt du mått lure på om fag, lærere, dager, timeantall og gjennomføring av denne fantastisk spennende utdanningen som er inngangsbilletten til en usedvanlig flott jobb

Mange lurer på hvorfor de har matte når de likevel skal jobbe med mennesker. I helse- og oppvekstfag er det helt sentralt å lære seg enkle fremstillinger av statistikk og diagram i helsefremmende arbeid. Skal du jobbe med problemstillinger innen helse, ernæring og kosthold, er grunnleggende matematikk- og statistikk-kunnskaper viktig Vil du bli lærer for 1-7 trinn? På USN får du tidlig praksis i klasserommet og veiledning av erfarne lærere. Utdanningen gir lektorkompetanse med lektorlønn xzinaa skrev:Og en annen ting; Jeg er bekymret over matten.Nå har jeg er 5 i matte, men vet ikke om den er så veldig sterk. Jeg er egentlig flink i matte, men har en tendens til å bli veldig usikker på svarene mine på prøver og slikt, og da ender det med at jeg stresser og regner på nytt og til syvende og sist er det det første svaret som er rett

Krever klargjøring fra politikerne om kommuneøkonomien. Publisert 20.10.2020 I høring om Statsbudsjettet 2021 krever Utdanningsforbundet svar på hvilke ekstrautgifter i forbindelse med koronapandemien som blir dekket og hvordan midlene skal fordeles, og mener det er svært uheldig med kutt i barnehager og skoler nå Free library of english study presentation. Share and download educational presentations online FAGPLAN I KUNST OG HÅNDVERK MOH/matte Kunst og håndverk 6, s. 105-118 Lyse side 6, s. 75-80 Se Udirs side kompetansemål Kunst og håndverk . Author: Trygve Grana Created Date: 8/23/2017 3:11:38 PM.

Helse- og oppvekstfag (Fag- og timefordeling Vi utgir trykte og digitale læremidler for 1.-10. trinn. Faglig kvalitet og motiverende læring på rett nivå. Formidling av kunnskap. Vårt ansvar siden 1829

Under Tall og telling finner du Tellesang, Lær deg tallene, Skriv tallene, Stav tallordene, Pusle tallene, Tall og tellestreker, Plasser på tallinjen, Tall memory, Ordbank På OsloMet kan du ta utdanning i et yrke der du kan gi mennesker omsorg eller der du utvikler nye løsninger for vår felles velferd

Her er en liste med tips som kanskje kan være til nytte for læreren i forbindelse med gjennomføring av musikkfaget og sangen på skolen i koronatiden Skolen skal få nye læreplaner høsten 2020. Nå har Kunnskapsdepartementet besluttet hva som blir det viktigste i hvert fag, de såkalte kjerneelementene (se kjerneelementene nederst i saken).. Lærere og rektorer har i lengre tid gitt tilbakemeldinger om at dagens læreplaner har for mange temaer, og at de ikke får tid nok til å gå i dybden på det viktigste i fagene Den nye læreplanen er bygget opp i flere deler. Det er viktig at når du skal jobbe med fagplaner må du se på helheten og ikke bare på kompetansemålene slik vi gjorde tidligere Viktig beskjed til søkere som skal fullføre mastergrad våren 2020: Tenker du på å søke praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), men er forsinket med masteroppgaven på grunn av koronakrisen? Vi er i dialog med Kunnskapsdepartementet for å finne løsninger for dem som eventuelt blir noe forsinket, og inntil videre har vi satt 1. oktober som frist for å dokumentere mastergrad Jeg må bestå privatisteksamen i R1 Matte til våren, men fulgte lite med på skolen, da jeg hadde muligheten. Nå sitter jeg da igjen, uten noe opplegg, og vet at jeg trenger å bestå R1 matte, helst med litt margin. Å bestå er det viktigste. Hvor starter jeg? Hva trenger jeg å vite? Oppgaver? Fagplan? Er det mulig

Fagplan i kroppsøving og fysisk aktivitet ved Slettebakken skole. Bevegelse er en grunnleggende egenskap hos mennesket og vår identitetsskaping. Derfor er det viktig for Slettebakken skole å gi elevene forutsetninger for å være med i og utvikle ferdigheter i idrett, friluftsliv og andre fysiske aktiviteter Discover over 130 million stock photos and high-definition video

Fagplan i matematikk - Linksidene - Yump

Fagplan i kroppsøving. download Report . Comments . Transcription . Fagplan i kroppsøving. Forpleiningsleder er en lederstilling innen maritim sektor som gjerne har ansvaret for matservering, lagring av mat (kjøl-/frys- tørrproviant), innkjøp samt renhold og vedlikehold av innredning, tekstiler, og arbeids- og lagerrom for mat om bord Hvilke fag du kan velge, er avhengig av skolens tilbud. Du må ha fordypning i to programfag fra realfag. Det betyr at du må velge to fag på Vg2 som du viderefører på Vg3

Nye læreplaner - grunnskolen og gjennomgående fag vg

1.-4. trinn - Matematikk.or

Universitetet i Stavanger Institutt for barnehagelærerutdanning . STUDIEPLAN 2014 - 2015 Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring 30 studiepoen Produksjon og opphavsrett. Kompetansepakken er en del av iktplan.no og støtter lærere i arbeidet med å lage digitale produkter ved hjelp av digitale ressurser, enten ved nyskaping eller videreutvikling og gjenbruk, samt ha kunnskaper om opphavsrett

Matte Halvårsplan for 5., 6. og 7. klasse våren 14. Alle halvårsplanar må sjåast i samanheng med gjeldande fagplan i Kunnskapsløftet. Her står det meir detaljert kva kompetansemål ein skal ha nådd innanfor kvart tema etter 7. klasse. Ei av utfordringane ved ein fådelt skule, er ein må drive med undervisning for fleire klassesteg. Replay. Velkommen. Stairs 1; Stairs 2; Stairs 3; Stairs 4; Ordbank; Oppgaver til Fact

Om oss - Einar Granum Kunstfagskole

Matematikk 1 (5.-10. trinn) - Universitetet i Agde

FAGPLAN I GEOMETRI 1.-3. TRINN. 2014-2017 (basert på Norsk Montessoriforbund (2007): Læreplan for Montessoriskolen - fag og arbeidsmåter gjennom 10 skoleår) Formål med faget. Geometri er et sentralt fag i Montessoriskolen. Ordet «geometri» betyr måling av jord All undervisning er rettet mot eksamen. Det er den som er viktig for deg, enten målet ditt er å stå i matte eller få en 6'er i Psykologi 1. Åpent nesten når som helst. Skolen er åpen mandag-torsdag kl. 8-20 og fredag kl. 8-19 i undervisningsperiodene. Du kan lese på skolen visse helger i semesteret, lørdag og søndag kl. 11-17 Uke 10 - Fagplan -17.09.12-23.09.12 sep 25 by travellingnorwegian Denne uken har gått med på å sette sammen fagplanen slik at alle fagene mine går opp og at jeg får dekket alt jeg skulle ha tatt på NTNU dette året

Valg av matematikk Videregående opplæring - vilbli

Denne nettsiden tilhører Finsland skole. Gå til denne siden for å få informasjon og nyhetsoppdateringer fra Finsland skole Læreplan for steinerskolene 2007 grunnskolen v 2 1_aug_2015.docx Side 6 av 80 Grov- og finmotorikk utvikles gjennom uteliv i skog og mark

Vil du gi barn en god start på skoletiden? Som grunnskolelærer blir du ekspert på å ivareta barns nysgjerrighet og lærelyst. I studiene får du tidlig praksis i klasserommet og veiledning av erfarne lærere. Utdanningen gir deg lektorkompetanse med lektorlønn OLA TØMMERÅS. ola.tommeras@fagbladet.no. 140 millioner kroner settes av i statsbudsjettet til første byggetrinn for fagskole brann og redning. Det lekket nylig justis- og beredskapsminister Monica Mæland selv da hun besøkte Norges brannskole i Fjelldal i Tjeldsund kommune Aktivitetskassen - Din verktøykasse for kroppsøving og fysisk aktivitet. Lek der deltakerne må ta i bruk kroppen for å finne målene på diverse gjenstander Fagplan i 3. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til læreverk I startgropa På vei I mål Angi priser, mengder tall. og størrelser Finne likheter mellom ord og uttrykksmåter i engelsk og eget morsmål Bruke enkle muntlige fraser for å få hjelp til å forstå og bli forstått. Bruke noen høflighetsutryk

Høyringa

2020 Fagplan Elektronikk, ingeniør - bachelor_B-IE. Studentintervjuer. Boligtilbud. Ny student ved UiT? Sjekkliste ny student. Studentutveksling × Finn Du har generell studiekompetanse med fordypning i matte + fysikk, eller har bestått enten Forkurs eller godkjent teknisk fagskole Fagplan Bachelor Datateknikk 180 studiepoeng, studiested Narvik, Bodø Matte 2 3 av 4 obligatoriske innleveringer må være godkjent. Ved stryk på ordinær og kontinuasjonseksamen, må arbeidskrav oppfylles på nytt ved neste emneavvikling. Skriftlig 5 timer V Karakte

Sinus 1P: matematikk 1P Vg

Matte. Multi 4 (Dalabrekkas matteside) Kompetansemål etter 4. årstrinn: GEOMETRI: • plassere og beskrive posisjoner i rutenett, på kart og i koordinatsystem både med og uten hjelp av digitale verktøy. Multi 4 (Dalabrekkas matteside) Kompetansemål etter 4. årstrinn: STATISTIKK felles fagplan i Bergen, Kunnskapsdepartementet har bebudet nye nasjonale retningslinjer for bachelorgrad i sykepleie som tidligst kommer i 2017, og når disse foreligger, blir det aktuelt å lage en felles fagplan for alle sykepleierutdanningene i VID vitenskapelige høgskole Nå har Kunnskapsdepartementet besluttet hva som blir det viktigste i hvert fag, de såkalte kjerneelementene. Her er oversikten over hva som blir det viktigste i hvert enkelt fag - og hva som er endret

I Multi lærer elevene matematikk ved å utforske, snakke sammen, være kreative og løse problemer på nye måter. Dette har vært sentralt i Multi før, men har blitt enda tydeligere i den nyeste utgaven av Multi til fagfornyelsen Dikt, fortellinger, debattinnlegg, taler, rapporter - med språket skaper vi drømmer og virkelighet. I norskfaget blir du kjent med litteraturen og lærer å bli en dyktig språkbruker I artikkelen presenteres uteskole som arbeidsmåte slik dette har etablert seg i norsk grunnskole det siste tiåret. Uteskole framstår i dag som den mest utbredte praktisk-didaktiske tilnærming til intensjoner i norske læreplaner om å bruke skolens fysiske og sosiale omgivelser som ressurs i opplæringen - intensjoner som går helt tilbake til Normalplanen av 1939 Norsk, engelsk eller fremmedspråk i kombinasjon med historie, samfunnsfag, naturfag, matte, filosofi, KRLE eller andre fag der du vil fokusere på en spesiell person. Man kan bruke en dobbelttime eller to på skolen, ha det i lekse, eller fordype seg over flere uker Matte R1, Biologi 1 og Fysikk: Reform 94. De neste store endringene ble gjort i 1994. Med Reform 94 ble det vedtatt at alle elever i Norge skulle ha lovbestemt rett til videregående opplæring. Reformen slo sammen mange linjer og la ned en god del. Til slutt satt vi igjen med 13 grunnkurs elevene kunne velge mellom

Med Cappelen Damm mot fagfornyelsen Cappelen Damm

Fag: Service og samferdsel Trinn: Vg1-Vg3. Yrkesfaglig utdanningsprogram Læreplan: Kunnskapsløftet. Følger revidert læreplan Komponenter: Lærebøker, fagnettsted, begrepsdatabase, lærerveiledning på nett og d-bøker (digitale bøker) Om service og samferdsel-bøkene Vi har flere bøker i service og samferdsel, både for Vg1 og Vg2, samt for Vg3 lærlinger Studiespesialisering (Fag- og timefordeling Etter 8-9 år begynner funksjonen i det transplanterte nyret å avta og i 2010 må han starte behandling med posedialyse. Det er ikke mulig å få nyre fra noen andre i familien og han e

Frank Nohr er rådgiver for Seksjon for psykisk helse og rus i Helse Nord RHF og leder for fagplan-prosjektet.Vidar Hårvik er leder for brukerorganisasjonen MARBORG og med i prosjektgruppen. Det samme er Andreas Østvik, som til daglig leder Avdeling for rus, psykiatri og avhengighet ved Nordlandssykehuset.. Sært i nord. Der TSB i nord skiller seg sterkest fra resten av landet, er ved at en. Læreplan for steinerskolenes videregående trinn, versjon 2.2 Side 2 av 233 FORORD Steinerskolenes læreplan 2007 består a

Velkommen til Kaleido Digital Norsk for småskoletrinnet. Trinn 1; Trinn 2; Trinn 3; Trinn Etter oppnådd yrkeskompetanse: Du kan ta Vg4 påbygging til generell studiekompetanse etter at du har oppnådd yrkeskompetanse med fagbrev eller svennebrev, eller vitnemål . Fra og med 2014 har alle som tar yrkeskompetanse rett til å ta vg4 påbygging til studiekompetanse i tillegg

Høring - læreplaner i mat og hels

Fagplan Mat og helse 1 (30 studiepoeng) - Studen

Her er fagplaner med ulike temaer: ENF Fagplan engelsk fordypning 9. trinn og ENF Fagplan 10. trinn. Disse har jeg selv fulgt med ENF-gruppa de siste to årene. Her er en ENF Hypotetisk fagplan for tre år som jeg selv ikke har prøvd ut, ettersom jeg fikk ideen først nå i vår (og tiendeklassene mine går ut nå snart), men som jeg tror hadde vært veldig morsom - Norske utdanningsinstitusjoner som tilbyr tilsvarende utdanning kan hjelpe deg med å vurdere utenlandsk fagplan eller studieplan, sier Barlo. - Vil du anbefale studenter som vil til utlandet om å holde seg innenfor EØS området? - Det er ikke vår oppgave å hverken råde eller fraråde noen å ta en spesiell utdanning, sier Barlo The Social Studies English course promotes an understanding of key historic events, fundamental political systems and current societal debates in the English-speaking world, with an emphasis on the United Kingdom and the United States 2020 Fagplan Bygg, ingeniør - bachelor (ordinær, y-vei, 3-semesterordning, nettbasert) Du har generell studiekompetanse med matte + fysikk eller har bestått enten forkurs eller teknisk fagskole og kan søke ordinær opptaksvei til ordinære- og nettbaserte ingeniørstudier

 • Madrid wikipedia.
 • Bram stoker wife.
 • Tyrel jackson williams.
 • Hs mannheim pos.
 • Hvitevarer sandnes.
 • 2 års kake.
 • By i england på 8 bokstaver.
 • Nou barnevern.
 • Hotel barcelona.
 • Blå og hvite fliser.
 • Diabetic retinopathy.
 • Silvesterparty münchen ab 16.
 • Dd audio norge.
 • Kina farsund.
 • Flohmarkt neuwied.
 • Deceased astronauts.
 • C vitamin kviser.
 • Boligprosjekter lørenskog.
 • Beluga stör preis.
 • Lebensstile liste.
 • Restaurant kappeln.
 • Hjelmeland spa gavekort.
 • Abdul ghani baradar.
 • Bortkjøring av avfall.
 • Postnummer lura.
 • Takvifte verksted.
 • Buss til dfds terminal oslo.
 • Jobber du kan gjøre hjemmefra.
 • Tapping av tre.
 • Integrerte hvitevarer eller ikke.
 • Mäklarringen spanien.
 • Natt og dag osloprisen 2017.
 • Kaffe etter tannbleking.
 • Imf inflation index.
 • Den romerske inkvisisjonen.
 • Stortingets presidentskap medlemmer.
 • Kryssord kanoner.
 • Now you see me scene.
 • Ekebergmarkedet høst 2017.
 • Focus sam.
 • Skuddene i sarajevo utløsende årsak.